Пловдив и Китай в генетично сътрудничество

sreshta_genom

Медицинският университет – Пловдив ще си сътрудничи с китайски учени в сферата на генетиката, стана ясно след посещението на Джийн Уанг, търговски директор на най-големия геномен център в Китай, извършващ високотехнологични анализи за диагностика и генетичен скрининг в изградена световна мрежа от лаборатории.

По време на срещата г-н Уанг представи дейността на компанията, като специално подчерта възможностите и предимствата, които дава използването на NGS-технологиите.

Домакините презентираха дейността и успехите на МУ – Пловдив и се спряха по-подробно на работата на Секцията по генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. Обсъдени бяха проблемите в диагностиката на тежките генетични заболявания и генетични предразположения към социалнозначими болести, както и възможностите за съвместна работа в сферата на генетиката.

Гостите разгледаха Медицинския симулационен тренировъчен център и останаха очаровани от професионализма и сърдечното посрещане. Те бяха посрещнати от проф. д-р Пенка Стефанова – ръководител на Секция по детска хирургия; проф. д-р Иван Иванов от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика; гл. ас. д-р Христо Иванов от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика и проф. д-р Благой Маринов – директор на Медицински симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив.

Джийн Уанг бе придружен от акад. Ангел Гълъбов – професор по вирусология и академик към Института по микробиология на БАН, председател на Българското микробиологично дружество и председател на Балканското микробиологично дружество, член на екип от учени, извършващ периодично генетични изследвания на българската популация; чл.-кор. проф. д-р Блага Тончева – национален консултант по медицинска генетика и председател на Българско дружество по генетика и геномика на човека и ръководител на Катедрата по медицинска генетика на МУ – София; доц. Светослав Димов – завеждащ Катедрата по генетика към Биологичния факултет на СУ „Климент Охридски“.