„Непознатите” в АМТИИ

Nepoznatite 2018

Второто издание на „Непознатите” предстои на 30 ноември в АМТИИ. Семинарът обединява повече от 120 участници и е структуриран в три модула: теоретичен, художественотворчески и фотоизложба. Целта на проекта е да бъдат разширени познанията за етническите, етнографските, конфесионалните и културните общности в България, като се  популяризират и техните традиционни практики, култура и бит. Тази година изданието е посветено на общностите на каракачаните, армъните и торлаците, живеещи у нас.

В рамките на теоретичния модул 18 докторанти, постдокторанти, преподаватели и учени от АМТИИ, ВСУ „Черноризец Храбър“- гр. Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр. Благоевград и Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, ще представят научни изследвания, свързани с традициите на общностите, особеностите на междукултурното съжителство и общуването между различните етноси. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ представя документален филм, реализиран в резултат от проведено теренно проучване.

Художественотворческият модул включва изпълнения на характерни вокални, инструментални и танцови практики. Участие ще вземат Армънска група за автентичен фолклор  – „Фантъна“ /Извор/ от с. Дорково към НЧ Свети Свети Кирил и Методий 1919 г.” с р-л Георги Гушев; фолклорна формация „Торлашки напеви“ – Монтана към Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан”,  р-л Цветан Цветанов,  танцов състав „Качандонис“ при Културно-просветно дружество на каракачаните – Карлово, р-л Костадин Скевов, както и представителен танцов ансамбъл „Пъстрина” гр. Монтана, художествен р-л и хореограф Първан Първанов.

Студенти от специалност „Фотография” към АМТИИ ще подредят фотоизложба с автентични снимки от бита на общностите. В програмата влиза и презентаци яна кулинарна изложба.

Проф. д-р Любен Досев е водещ на теоретичния модул, а проф. д. изк. Лозанка Пейчева – на срещата разговор с представители на общностите.  Проф. д-р Галина Лардева ще открие пътуващата изложба „Непознатите”. Кулминацията е с концерт на гостуващите формации. Проф. д-р Даниела Дженева, зам.-ректор по художественотворческата дейност на АМТИИ, закрива семинара.