Учени и бизнес мислят върху иновации във винарството

1 (1)

Научен форум разглежда възможностите за оптимизиране на винарския сектор чрез иновации.  Представят и резултатите от проведено емпирично проучване. По темата организаторите адресираха покана до представители на малки и средни предприятия от сектор „Винопроизводство“.

Темата за иновации във винарството е част от научния форум „Иновации и конкурентоспособност“, провеждан онлайн. В него участват представители на академичната общност, студенти, докторанти и млади учени.

Събитията по проект № КП-06-25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Базова организация е ПУ „Паисий Хилендарски“.