Научен форум разгледа успехите и предизвикателствата за 10 години в ЕС

fisn konferenciia

Научен форум с мото „10 години България в Европейския съюз – успехи и предизвикателства“ бе проведен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът се организира от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) със сътрудничеството на Европейски информационен център „Европа директно“ – Пловдив, Център „Образование за демокрация“, Студентски клуб на политолога при ФИСН и Студентския съвет на университета домакин, посочи  деканът на ФИСН доц. д-р Станимир Кабаиванов.

 Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов дадоха старт на научната конференция за студенти и докторанти.

 Разработките на участниците в националния форум бяха в три водещи направления: „Растеж, инвестиции и работни места“, „Единен пазар“ и „Демократична промяна“, а сред основните теми – икономическото развитие, образованието, младежките политики, движението на хора, стоки и услуги, европейското енергийно сътрудничество, околната среда, правосъдието, миграцията и човешките права.

 Освен с приветствията си при откриването на конференцията г-жа Йотова и проф. Козлуджов се включиха и в дискусиите на форума. Официални гости на събитието бяха заместник областният управител на Пловдив Владимир Петров, председателят на Общинския съвет Савина Петкова и заместник-кметът Стефан Стоянов. След откриването към участниците в конференцията се присъедини и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в София Огнян Златев.

 Красимир Лойков, ръководител на Информационния център „Европа директно“ – Пловдив, запозна присъстващите с идеята за организиране на научна конференция и с нейните цели. Той подчерта, че очакванията на организаторите са младата академична общност да даде своята оценка на процесите на евроинтеграция на страната в сферата на икономическото развитие, образованието, младежките политики, единния пазар и демократичната промяна в 10-годишния период от присъединяването на България в Европейския съюз

 Участниците във форума анализираха и споделиха успехите и предизвикателствата, проблемите и възможностите, които страната ни е имала през декадата на пълноправното си членство в ЕС.

 Всяка група от трите водещи направления представи своя разработка въз основа на изнесените и дискутирани доклади, списък с идентифицирани успехи на България през десетте години на нейното членство в ЕС, списък с идентифицирани предизвикателства и трудности пред страната, както и списък с реалистични предложения и възможности за бъдещото европейско развитие.

 В програмата на конференцията влязоха 16 доклада. Сред тях са научните трудове: „Актуални политики за стимулиране на младежката заетост в ЕС“, „Оценка на готовността на България за присъединяване към еврозоната“, „Независимостта на медиите и свободата на словото в България“.