Над 100 световни учени анализираха протеините

UFT

Протеините се оказаха във фокуса на тридневна международна конференция. Домакинство й даде Университетът по хранителни технологии. В онлайн формат над сто световни учени анализираха теми от протеомиката.  Това направление на молекулярната биология, известно е,  изучава изразения в клетката пълен протеинов набор, допринася за разбиране на структурата и функцията на протеините,  включително и как протеините влияят на клетъчните процеси.

Ефективното представяне на Университета по хранителни технологии пред Европейската асоциация по приложна биокатализа в Брюксел даде възможност на Alma mater alimentorum да е домакин на  високоранговия форум.

Основната роля в случая е изпълнена от проф. д.т.н. Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнология“, посочват от УХТ.  Международната  конференция  дискутира темата за новите технологии и възможностите за „уляване“ на въглеродните емисии. Това пряко кореспондира с успешната борба с климатичните промени. Презентиран беше принципно нов подход, който включва ензими, а не неорганични средства и катализатори например.

prof. KrastanovВ акцентите влезе и презентация на възможностите за получаване на нови протеини (ензими), несъществуващи в природата. Те са продуцирани изкуствено и с тяхна помощ е възможно създаването на нови лекарствени препарати за различни болести – Паркинсон, Алцхаймер, амиотрофична латерална склероза, дори и COVID-19. Участниците коментираха също опцията за изследване на протеините в човешката плазма, чрез което да се установяват  значително рано тези болести. Те прогресират необратимо и навременната диагностика има ключово значение за забавянето на болестния процес и за запазване на по-високо качество на живот, подчерта проф. д.т.н. Алберт Кръстанов.

Фундаментални изследвания върху структурата и функциите на протеините в живата клетка, както и нови технологии за получаване и приложение на имобилизирани ензими, бяха представени на международния форум. Друга голяма тема за учените е свързана със стабилизирането на протеините.

Проведохме и сателитния симпозиум, свързан с представянето на най-съвременната техника за изучаване на протеините, посочи проф. Кръстанов.