На информационна среща презентираха възможности за финансиране в науката

1

Медицинският университет – Пловдив  бе домакин на регионална информационна среща. На нея презентираха възможностите за финансиране на научни изследвания.

На срещата присъства ръководството на фонд “Научни изследвания” с екип от Фонда. Те предоставиха информация за нова програма, в която България е легитимен участник от месец май тази година. Срещата бе предназначена за цялата пловдивска научна общност – университети, колежи, структури на БАН и други научни организации.

2

В началото на годината по предложение на МУ-Пловдив ръководството на  фонд „Научни изследвания” предприе активни действия за участие на Фонда като Национална финансираща организация в Деветата съвместна транснационална покана за представяне на предложения за финансиране на „Европейски проекти за иновативни изследвания и технологично развитие в наномедицината, заяви при откриването на срещата зам.-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност на Медицинския университет  –проф. д-р Мариана Мурджева.

3

На 18 април тази година Управителният комитет на мрежа EuroNanoMed гласува позитивно за легитимно включване на ФНИ в консорциума на страните участнички. Днес вече България е приета за пълноправен член на Програмата  ERA NET – EuroNanoMed III и ФНИ е национална финансираща агенция по предстоящите конкурси.

Чрез Фонда научните организации и университети от България ще могат да участват в предстоящата и бъдещи транснационални покани по програмата.

На срещата бяха представени възможностите за финансиране на научни изследвания от програмите и с това се разшири обхвата на ресурси от различни финансови източници, създаващи благоприятна среда за провеждане на научни изследвания и иновативна дейност и в МУ-Пловдив, посочи още проф. Мурджева.

Екипът на фонд “Научни изследвания” се представи от проф. Николай Лазаров – председател на Изпълнителния съвет на ФНИ, проф. д-р Веселин Брезин – управител на фонд „Научни изследвания“, проф. д-р Диана Копева – член на Изпълнителния съвет на ФНИ и д-р Милена Александрова – координатор на програма ERA-NET.