Млади учени презентираха изследователски постижения

seminar_izsledvaniq

Резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана от Фонд „Научни изследвания” по конкурс за Държавни университетски научноизследователски комплекси (ДУНК), бяха представени на заключителен семинар по съвместен проект между Медицинския университет – Пловдив и Медицинския университет – София

Проектът за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), с ръководител акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева,   включва няколко структурни звена – Център по молекулна медицина (ЦММ) в МУ – София, Център по молекулна медицина и фармакогенетика и Център по имунология към МУ – Пловдив, катедри и лаборатории. В тях се  извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на 6,235 млн. лв.

По време на семинара ректорът на МУ – Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева, презентира проекта ПЕРИМЕД, който е вече в процес на изпълнение.

Млади учени от двата университета споделиха свои научни резултати и проекти, по които работят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в научните дискусии и презентации. Отчетени бяха основните постижения в областта на молекулната медицина, геномиката, имунологията и микробиологията, оценени на международно ниво и публикувани в престижни научни списания.