Международната конференция на младите учени – необходимост за развитието на най-новата генерация в науката

Vodeshta snimka kym materiala

Проф. д-р инж. Симеон Василев  бе избран за член на Управителния съвет на СУБ, езиковедът проф. д.ф.н. Боян Вълчев е новият председател на Съюза

 Международната конференция на младите учени, която се проведе в Пловдив съвсем наскоро, бе определена като резултатно академично събитие. Бях сигурен в ефективността на форума, подчерта председателят на Съюза на учените – Пловдив, проф. д-р инж. Симеон Василев. Той добави, че конференцията бележи възходящ развой и ръководството на Съюза обмисля за бъдещите издания да разшири максимално способите за популяризация на форума сред младите учени.

На конференцията бяха докладвани повече от 130 разработки и научни съобщения в широк кръг от научни области. Участващите изследователи показват издържано ниво на  докладите, традиционно силни са и международните доклади, каза още проф. д-р инж. Симеон Василев.

При откриването пленарен доклад изнесе проф. д-р Антоан Вайс – Швейцария.

Prof. Antoan vais

Проф. Василев  акцентира също, че трудно се промъкват спорни изследвания в научните издания на СУБ – Пловдив. Въведният принцип на 100 % анонимно рецензиране, се е утвърдил като високоефективен  и се явява сериозна бариера за слабите и посредствени разработки.

Научните трудове, издавани от СУБ – Пловдив, излизат като списания в четири серии, обхващащи основните области на съвременното научно познание Те са и индексирани в международната ISSN – система.

Към момента СУБ – Пловдив кандидатства и за рефериране на изданията. Следващата цел е придобиването на импакт фактор.  Изданията на Съюза достигат и до най-големите световни библиотечни центрове по линия на международния библиотечен обмен.

Възходящата тенденция е регистрирана и в приемането на нови членове на СУБ – Пловдив. Две трети от новоприетите за 2014 са представители на младите учени. До момента са подадени трийсет заявки на кандидат-членове. Динамична е дейността и на Клуба на младия учен – основен организатор на настоящата конферениця.

Паралелно с   добрите резултати СУБ – Пловдив, е изправен пред някои труности от извъннаучен характер. През зимата пада подпорната стена на Таксим тепе и към момента ремонтът все още не е започнал. Средставата обаче са осигурени, каза проф. д-р инж.  Симеон Василев.

Къщата на Андрей Георгиади, където се помеща СУБ – Пловдив, е собственост на Министерството на културата, а Съюзът е ползвател.  Належаща е необходимостта от ремонт на външната част на лекционната зала. Състоянието на покрива може да се определи като окаяно.   Въпросителните в случая са коя от институциите да поеме ремонта – Министерството на културата или Съюзът на учените, посочи проф. Василев.

Пловдивското присъствие в националното ръководство на Съюза на учените бележи приемственост. На заседанието, проведено на 28 май 2015, за член на Управителния съвет бе избран именно проф. д-р инж. Симеон Василев. Досегашен член бе новоизбраният академик в областта на хранителните технологии проф. д.т.н. Мария Балтаджиева. На международната конференция в Пловдив тя бе почетен гост, а нейни чуждестранни докторанти – днес професори, отново осъществиха полезен диалог с авторитетния български изследовател.

akademik Mariia Baltadzhieva sys svoi chuzhdestranni doktoranti dnes profesori doktoranri

За член на комисията по етика е избрана доц. д-р Емилия Дамянова от Пловдивския университет и ръководител на Катедрата по биология на развитието.

Новият председател на Съюза на учените – България, е езиковедът проф. д.ф.н. Боян Вълчев. Досега начело на СУБ бе известният лекар хирург акад. Дамян Дамянов.