Международна конференция в АМТИИ

1

Концерт ознаменува годишнина на ректора

Второто издание на международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ предстои в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Конференцията e  на 24-и до  26-и октомври 2019 г. Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието, договор № КП-06-МНФ/23 от 16.07.2019 г., ръководител на проекта е проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, а координатори д-р Весела Казашка и д-р Васил Колев.

Реализирането  на този форум е резултат от взаимодействието на български и чуждестранни учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката. „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е концентрирана да утвърди създаденото вече  пространство, в което академизмът е водещ в споделянето на изследвания, опит и предизвикателства както пред научната общност, така и пред всички, които работят в областта на изкуствата в България и чужбина.

Тази година цел на организаторите е да надградят и развият конференцията чрез участието на нови партньори и съмишленици, чрез провеждане на кръгла маса на студентските съвети на четири от висшите училища в града – Медицинския университетПловдив, Университета по хранителни технологии, Аграрния университет,  и Студентския съвет при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”. Участието на новото поколение и предаването на знания и умения е сред приоритетите на организаторите.

Гост-лектори на форума са проф. д-р Grzegorz Kurzynski, ректор на Музикална академия „Карол Липински“ – Вроцлав, Полша, проф. дпн. Инна Федотенко от Тулския държавен психолого-педагогичеки университет, Русия, и проф. Калин Кирилов алумни за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, преподавател във Факултета по музика на Университета в Тоусън, САЩ.

Досега има регистрирани над 50 участници с доклади от  шест  държави – България, Казахстан, Русия, Румъния, Полша, САЩ. Географията на участниците в международната научна конференция се разширява и се надяваме тази тенденция да се запази и за следващите издания на конференцията, посочи д-р Весела Казашка.

Увереност в полезността на конференцията ни дава участието на утвърдени учени от страната от  Национална музикална академия, Софийския университет,  Великотърновския университет, Пловдивския университет, Нов български университет, Югозападния университет, училища и други организации, докладчици от страна на бизнеса. Активността на младите учени в конференцията ни дава кураж, че научната кариера може да върви ръка за ръка с художественотворческата дейност, затова превърнахме този форум в традиционен, подчерта проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

Статиите и докладите, предоставени от участниците в конференцията, ще бъдат рецензирани и отпечатани в сборник, който е включен като издание на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” в база данни на Националния център за информация и документация – НАЦИД.

„Фолклорът-моят живот бе мотото на фолклорния концерт, състоял се в началото на седмицата и посветен на 70-годишнината на проф. Милчо Василев, ректор на АМТИИ.

Milcho Vasilev (1)

В концерта участваха представителните ансамбли на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Академичен народен хор, диригент проф. д-р Костадин Бураджиев, Академичен народен оркестър, диригент доц. д-р Владимир Владимиров и Академичен фолклорен ансамбъл, главен художествен ръководител проф. Милчо Василев и хореограф д-р Стефан Йорданов. Гост на юбиляря бе и Професионалният фолклорен ансамбъл „Пазарджик“, с главен художествен ръководител Атанас Чолаков.

Проф. Милчо Василев е настоящ ректор на АМТИИ. Преподавател е на 45 випуска студенти. Творческите му прояви дават отражение върху репертоара на много български фолклорни състави. Пиесите му „Трите пъти“, „Музикални диалози“, произведенията му за фолклорни оркестри, сюитите „Родопска импресия“,  „Игра в ритми“,Мома Ангелинка“ за народен хор и оркестър, авторската музика за спектакли, шестте диска с авторска музика и предаванията му по БНТ очертават профила на познат автор. Носител е на наградата „Пловдив“ за музика, „Златна лира“ на СБМТД, почетна статуетка на Съюза на българските композитори и много други отличия.