Медиците стартираха кампанията ефективно

1

Днес, 7 юли, е изпитът по социална медицина и организация на здравеопазването за специалността Управление на здравните грижи, изучавана в Медицинския университет – Пловдив.

На 9 юли предстои изпитът по биология и химия за магистърските програми. Тази година кандидат-студентите, които ще държат този изпит, са 1346 (412 мъже и 934 жени). Те ще се борят за 634 места държавна поръчка,  или 4:1.

Кандидатстудентските изпити стартираха с изпита по етика, на който се явиха бъдещи бакалаври и професионални бакалаври за специалностите, изучавани в Медицински колеж, и за специалностите Медицински сестри и Акушерки във Факултета по обществено здраве. Този изпит се проведе присъствено, но при спазване на всички противоепидемични мерки според заповедите и разпорежданията на Министъра на здравеопазването и утвърдените противоепидемични мерки на МУ – Пловдив. Кандидат-студентите бяха разпределени в 12 аудитории, което позволи да се спази необходимата дистанция. Всички носеха маски, а Университетът осигури дезинфектанти,  използвани задължително при влизане в залите.

Явиха се 554 кандидат-студенти (105 мъже и 449 жени) за около 270 места държавна поръчка. Проф. д-р Ани Белчева, зам.-ректор по учебната дейност, поздрави кандидат-студентите за желанието им да станат част от академичната общност на Университета, и им пожела успех.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив благодари на всички кандидат-студенти за избора, който са направили, и се надява, че най-добрите достойно ще продължат 75-годишните традиции на висшето училище!

Кандидатстудентската кампания приключва на 13 юли. Тогава е  изпитът по скулптиране.

2