Медицинският университет – водещ в класацията по Еразъм+

prof Murdjeva

Медицинският университет – Пловдив е водещ сред медицинските университети в насърчаване на академичния обмен чрез програма Еразъм+, инфрмира проф. д-р Мариана Мурджева,  заместник-ректор по международното сътрудничество и проектната дейност. МУ – Пловдив следва политика на разнообразяване и задълбочаване на академичните си контакти в световен мащаб. Основните цели, определящи участието на университета в програма „Еразъм+“, са осъществяване на студентски обмен, разширяване на капацитетите на преподавателите и администрацията, развитие на нови проекти и изграждане на международни екипи.

Наскоро бяха одобрени за финансиране три Еразъм+ проектопредложения на МУ – Пловдив с партниращи държави извън ЕС – Колумбия, Русия и САЩ, добави проф. Мурджева. Проектите са за следващите три учебни години и са на обща стойност от 161 000 евро. И с трите страни МУ-Пловдив развива дългосрочно партньорство. В сферата на медицината и общественото здравеопазване контактите са с три академични организации от Колумбия: Униминуто – най-големия университет в страната с над 100 000 студенти, лидер в дистанционното обучение; Фондацията на университетските здравни науки в Богота, основана през 1902 г. и обучила много от ръководните кадри в здравеопазването, и Колумбийският университет в гр. Нейва, стратегически търговски център в Южна Колумбия. Страната е сред най-големите търговски партньори на ЕС в Латинска Америка.

В Руската Федерация МУ-Пловдив успешно сътрудничи с водещи университети от Сибир – Томския държавен университет и Сибирския държавен медицински университет в Томск. Томският държавен университет е водещ във фундаменталните науки. Основан е през 1878 г. от император Александър II. Това е нов етап в развитието на Сибир – епохата на просвещението, образованието и науката в азиатска Русия.

В САЩ партньор на МУ-Пловдив е Университетът в Тенеси, в Мемфис, в сферите на фармацията и денталната медицина. Понастоящем двата университета работят по общ проект в областта на фармацевтичните проучвания съвместно с един от водещите китайски университети в Чунсин. Извън тези образователни проекти МУ – Пловдив има подписани 120 междуинституционални споразумения със 100 висши училища от 22 програмни  държави в Европа, които осигуряват постоянен ежегоден поток както от изходящи, така и от входящи мобилности на студенти и преподаватели.

В края на мандата си академичното ръководство на МУ-Пловдив разширява дългосрочните възможности за мобилност по програма „Еразъм+“, а те несъмнено ще обогатят знанията на участниците в програмата и ще създадат контакти за общи инициативи. Това е още един начин да се подпомогне европейската интеграция на участващите партньорски организации и да се насърчат международните изяви на студентите и преподавателите, посочват още от медицинскат алма-матер.