Медицинският обяви кандидатските изпити

MU Auditoren komplex 2019

Запазва се присъствената форма на изпитите за Медицинския университет – Пловдив. Възникналата пандемия COVID-19 е причина да се въведат някои промени в организацията на кандидатстудентската кампания. За нормалното протичане на изпитите ще бъдат създадени необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи, посочват медиците.

Документи за кандидатстване в МУ – Пловдив не се приемат на място! Кандидат-студентите  подават документите си през интернет сайта на МУ–Пловдив.

Приемът приключва на 02.07.2020 г. в 12:00 ч. Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са следните: 09 юли 2020 г. – Биология и Химия; 06 юли 2020 г. – Етика; 13 юли 2020 г. – Скулптиране; 07 юли 2020 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт.

Повече информация за КСК’2020 може да се намери интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки.

Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8-и, 9-и и 10-и клас на СОУ.

Изпитът по химия съдържа въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8-и до 11-и клас на СОУ. Материалът е от областта на органичната и неорганичната химия.

Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде тест.

Тази година нашата АЛМА-МАТЕР чества 75-годишнина от основаването си. Благодарение на знанията, професионализма и всеотдайността на преподавателите в продължение на десетилетия ние успешно градим нашия храм на образованието и науката. Обновени са базата и учебните лаборатории, въведени са най-съвременните технологии – две 3D интерактивни маси за виртуални дисекции и последно поколение микроскопи. Симулационният тренировъчен център на МУ – Пловдив е единственият по рода си медицински обучителен комплекс в България и е сред най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала, акцентира проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ-Пловдив.

Медицинският университет е член на Асоциацията на Европейските университети, с присъден Сертификат за качество ISO 9001:2015, МУ – Пловдив е единственият университет в България, удостоен през 2013 година с престижната международна награда „Най-добър университет“ за високи постижения в областта на науката и образованието.

Дипломите, издавани от Университета, се признават във всички страни-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Акредитиран с една от най-високите оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация, Университетът ни е сред лидерите на медицинското образование у нас. За втора поредна година МУ – Пловдив отстоява първото си място в обучението по професионално направление „Медицина“.

От създаването си досегаУниверситетът е доказал, че в основата на всяко постижение са хората – преподавателите и студентите, даващи живот и бъдеще на най-хуманните мечти.

Медицински университет – Пловдив е сред лидерите на медицинското образование у нас. Във висшето медицинско училище се обучават студенти от над 40 страни, докторанти и специализанти в областта на медицината и здравеопазването. В него са застъпени бакалавърски и магистърски програми: Медицина, Дентална медицина, Фармация (магистър) – редовно обучение, с изпити по биология и химия; Медицинска сестра, Акушерка (бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; Инспектор по обществено здраве, Помощник-фармацевт; Медицински лаборант; Рехабилитатор; Рентгенов лаборант; Зъботехник; Инструктор по хранене и безопасност на храните; Медицинска козметика (професионален бакалавър) – редовно обучение, с изпит по етика; за специалността Зъботехник –с изпит по скулптиране. Управление на здравните грижи (магистър и бакалавър) – редовно и задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт; Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение; (магистър) – задочно обучение, с изпит по социална медицина и здравен мениджмънт.