Рейтинг! Медицинският държи в конкуренция кандидатите си

izpiti_studenti

Петима се конкурират за едно място в Медицинския университет – Пловдив в тазгодишната кандидатстудентска кампания. 1546 кандидат-студенти са се устремили към 340 места. В университета се проведе приемният изпит за магистърските специалности Медицина, Дентална медицина и Фармация, като местата в тях са съответно 150, 100 и 90. Кандидатите имаха четири часа, за да решат теста по биология и химия.  Тестовете ще бъдат оценявани от самостоятелни комисии.

Кандидатите запазват устойчивия интерес към университета. В миналото се развиваха теми, които даваха възможност за наизустяване на материала без неговото разбиране. Това беше предпоставка за подсказване по време на изпит, докато тази практика сега изцяло е премахната.Тестовете са върху целия материал в рамките на средното образование и дават добра възможност за проверка на знанията на кандидат-студентите. Това е форма, която до голяма степен изключва подсказването и преписването. Самите кандидат-студенти и техните родители оценяват формата на изпита. Съвременен вариант на изпита, който ни доближава до едни от най-добрите практики в Европа, анализира  проф. д-р Мария Куклева, зам.-ректор по учебната дейност.

Фактът,  че все повече зрелостници предпочитат да продължат образованието си тук, се дължи на това, че в последните години беше направено много по отношение модернизацията на базата. Непрекъснато се повишава и качеството при преподавателите. 30% от обучаващите се в нашия университет са чужденци. Те се обучават на английски език. Усъвършенства се непрекъснато подготовката на преподавателите и всъщност реализацията на нашите студенти е много висока – не само в страната, но и по целия свят, посочи още проф. Куклева.