Лектори от 9 държави в Пловдив

MED universitet

„Имунология за всички“ e надсловът на Националния конгрес

От 24 до 28 октомври предстои Петият национален конгрес по имунология с международно участие. Конгресът е от най-значимите събития сред имунологичната общност в България, както и от най-големите в сферата на здравеопазването. Провежда се на  четири години.

Под надслов „Имунология за всички“ конгресът събира не само имунолози, работещи в областта на експерименталната и клиничната имунология, но и педиатри, интернисти, хирурзи, представители на различни други клинични специалности. Организатори са Българското дружество по имунология при СУБ и Българската асоциация по клинична имунология. В организационния комитет са и водещи имунолози от Медицински университет-Пловдив.

Ден преди започването на конгреса ще се състои превърналото се в традиционно Международно училище по имунология, предназначено за теоретична и практическа подготовка на начинаещите изследователи. С подкрепата  на Европейската федерация на имунологичните дружества (EFIS) и списанието European Journal of Immunology за пета поредна година докторанти и млади учени от България и други страни на Европа и света слушат лекциите на видни български и европейски имунолози и имат възможност да обсъдят с тях своите собствени проекти.

Официалното откриване на конгреса е на 25.10. от 19 ч. в хотел „Империал“, а първата лекция започва от 9 часа в четвъртък, 25 октомври. Конгресната програма е богата и разнообразна и е разпределена в интересни сесии – механизми на регулацията в имунния отговор, имунология на репродукцията, инфекции и имунитет, автоимунитет, имуно-онкология, трансплантация и имунитет, вродени имунни дефицити.

В конгреса се очаква да вземат участие над 150 души, от които поне 40 са млади учени под 35 години, включително и докторанти. Чуждестранните лектори са от Германия, Австрия, Норвегия, Холандия, Италия, Унгария, САЩ и Чехия. Българските участници са от БАН, МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски“, НЗЦПБ, ВМА-София, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Пирогов“, УМБАЛ „Лозенец“, МУ-Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“, ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ-Плевен, Тракийски университет -Стара Загора и други институции.