Китайски професори показваха научни тънкости в Пловдив

Obuchenie po mobilni informacionni sistemi 02

Професори от Политехническия университет в Шенджен – Shenzhen Polytechnic, преподаваха на студенти от IV курс на специалността „Информационна физика и телекомуникации“ към Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Гост-лекторите – проф. Джън Джъхуа (Zheng Zhihua, prof. Zheng) и проф. Ли Чанбин (Li Changbin, prof. Li), проведоха занятия по дисциплината „Мобилни информационни системи“ в първия в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии, открит през октомври миналата година като част от споразумение за сътрудничество между Пловдивския университет и Политехниката на Шенджен, посочи проф. Невена Милева, зам-ректор на висшето училище и декан на Физико-технологичния факултет.

Обучението започна с дефиниране на основните понятия в безжичните комуникационни ситеми и трите основни механизма за разпространение на електромагнитните вълни: отражение, дифракция и  разсейване. Студентите бяха запознати с класификацията на моделите за разпространение и методите за адаптиране на връзката между трите типа модели и трите вида клетки в мобилните клетъчни мрежи: модели на разпространение за макро- и микро клетки, както и за офис среди. Теоретично бяха представени моделите на Okumura-Hata, COST-231-Hata, COST-231- Walfish-Ikegami; двойнолъчев, многолъчев и други модели, използвани в съвременните мобилни комуникационни системи.

Obuchenie - template - 07

Проф. Джън презентира пред студентите партньорския проект от трето поколение 3GPP и LTE UMTS – дългосрочната еволюция на стандартните серии, разработени от 3GPP, като представи архитектурата на LTE мрежата, нейните структурни единици, протоколите LTE/SAE, каналите за LTE Uplink/Downlink. Предложена беше и класификация на многоантенните технологии: MIMO, SISO, SIMO, MISO.

Впоследствие студентите проведоха лабораторни упражнения, които включваха практична работа. За целта преподавателите от Shenzhen Polytechnic предоставиха на студентите достъп до специализиран учебен софтуер за проектиране на LTE мрежи „IUV-4GV2-GL“. Специално за посещението на китайските преподаватели в Пловдивския университет софтуерът е бил адаптиран на английски език от фирмата производител.

Практическата работата включваше планиране на мрежовата топология, конфигуриране на апаратурата и конфигуриране на данните, беше реализиран хендоувър и роуминг. Възможностите за реално проектиране на LTE мрежа предизвикаха сериозно вниманието на студентите.

Обучението завърши с изпит, включващ изпълнение на зададен от преподавателите проект на LTE мрежа. Представянето на четвъртокурсниците от специалността „Информационна физика и телекомуникации“ бе отлично и ще им бъдат издадени сертификати от Shenzhen Polytechnic за успешно преминато обучение по мобилни информационни системи, информира проф. Милева.

Prepodavatelite ot Shenzhen Polytechnic zaedno sys studentite i prepodavateli ot PU - 02

Теоретичното и практическото обучение по проектиране на най-новото поколение мобилни мрежи е изключително полезно, категорични са студентите и преподавателите от Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподавателите от Shenzhen Polytechnic, от своя страна, изразиха задоволството си от висикото ниво на подготовка на студентите, от тяхното внимание и интерес към проведения курс по мобилни комуникации.

При посещението си в ПУ „Паисий Хилендарски“ догодина китайските лектори планират да представят мобилните технологии от пето поколение (5G).

Създаването на първия в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии е  резултат от  договор между Пловдивския университет и Политехниката на Шенджен. Реципрочен център ще заработи скоро и в китайския мегаполис.

Двете висши училища са се договорили да обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, да организират лекции, лабораторни курсове, да разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да бъде придобита по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения.

Създаването на Центъра за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ дава реален шанс за практика на студентите от IV курс на бакалавърската програма „Телекомуникационни и информационни системи“ във Физико-технологичния факултет. Споразумението между двата университета включва и  лектори от най-големия производител на телекомуникационно оборудване в света – Huawei, които ще преподават на четвъртокурсниците дисциплината „Мобилни системи“, тъй като компанията работи в тясно сътрудничество с Shenzhen Polytechnic.

 Официално за представители на професионалните образователни центрове в двата университета са назначени проф. д-р Невена Милева и проф. Джиджън ДЖАО, директор на международния офис на Политехниката на Шенджен.