Кандидат-студенти на прием в Юридическия факултет

Flaer-Law-2019-2

Разясняват им и честите грешки по езика и история

В петък – 22 март, е Денят на отворените врати за кандидат-студентите на Юридическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски”. Инициативата стартира в 14. 00 часа в Ректората на висшето училище,  на „Цар Асен“ № 24. Локацията на провеждането й е 6-та аудитория, информира доц. д-р Христо Паунов, зам.-декан на Юридическия факултет.

Hristo Paunov

С историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските кръжоци и клубове в ЮФ, условията за провеждане на учебния процес ще бъдат запознати присъстващите на събитието. Специално внимание ще бъде отделено на изискванията и условията за прием в специалността „Право“ като държавно регулирана професия.

В събитието ще участват деканът на факултета – проф. Венцислав Стоянов, зам.-деканите, включително и членове на изпитните комисии в ПУ „Паисий Хилендарски“ по история и по български език. Те ще презентират спецификите на изпита по всеки от двата предмета.  Паралелно с това ще бъде акцентирано и върху най-честите грешки, допускани от кандидатите, явяващи се на български език и история и желаещи да бъдат първокурсници в Юридическия факултет.

Flaer-Law-2019-1