Юридическият факултет с висока оценка по новата критериална система на НАОА

1

Иван Кърчев

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” попълни на 100 процента бройките държавна поръчка за прием. Така в редовна форма на обучение в специалността „Право” тази година са 130 студенти (плюс 8 души в платено обучение), а 23 са в задочна форма (13 от задочната форма са платено обучение, другите 10 са държавна поръчка).

2

През лятото на свое заседание Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) даде обща оценка 9.17 за Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Оценката е по-висока в сравнение с предишната факултетна акредитация и е за срок от 6 години, посочи заместник-деканът доц. д-р Христо Паунов. И подчерта, че това е първата оценка на юридически факултет в България по новата критериална система на НАОА – факт, който се отчита като изключително положителен от ръководството на университета и от юридическата общност в  страната.

През лятото студенти от Факултетния студентски съвет (ФСС) се включиха в  кампанията по записване на новодошлите възпитаници в 1 курс на ЮФ, а седмица преди старта на новата учебна година ръководството на ФСС заедно с доцент Паунов направиха дълга и подробна информационна среща с първокурсниците, които бяха запознати с правилата и изискванията за обучение в специалността „Право”. Стана ясно, че предстоят и редица инициативи, насочени към студентите, които Деканското ръководство и ФСС предвиждат да проведат. Сред тях се открояват състезанието по решаване на казуси по гражданско и търговско право, среща в Прокуратурата, работата в различните кръжоци и клубове, както и СЮНА – Студентската юридическа научна академия.

В първия учебен ден деканът на ЮФ проф. д-р  Венцислав Стоянов заедно с двамата заместник-декани – доц. Теодора Филипова и доц. Христо Паунов, приветства всички първокурсници. Проф. Стоянов поздрави индивидуално всеки един от бъдещите юристи. Връчи им студентските книжки с пожелание да бъдат пълни само с много добри и отлични оценки. Стартът на новата академична година се оказа високоемоционален за първокурсниците. Те си направиха първото общо селфи в академична среда.  Не по-малко емоционален обаче бе и за останалите студенти от Юридическия факултет. Някои от тях още отсега се подготвят за участие в извънаудиторните инициативи за изява – състезанията и студентската юридическа научна академия.

Тазгодишното издание на СЮНА 2018 година се проведе в края на лятната сесия през месец юни, организирано от Юридическия факултет и с подкрепата на редица спонсори и издателство „Сиела”. 1-во място зае Изабела Петкова, вече 5-и курс, редовно обучение, с разработка на тема „Прехвърляне на търговското предприятие. Гордиевият възел в доктрината и в съдебната практика“. На второ място журито от професионалисти класира Илиян Янкулов, 4 курс, за разработката „Правен статус на малолетните“.  Разработката „Нужда от реформа в изборната администрация и нейните актове“ донесе трета позиция на четвъртокурсника Иван Кърчев.

Специална награда на председателя на журито получи Тодор Рогошев,  4 курс, редовно обучение, за темата „Развитие на института на самоотбраната в международното право. Превантивна атака“. За първи път този форум бе разделен на два модула. Първият – традиционен, в който бъдещите юристи представяха научни разработки по избрани теми от различни области на правото, оценявани от професионално научно жури от утвърдени специалисти в правната теория и практика, с председател проф. Дарина Зиновиева – бивш декан и настоящ преподавател в ЮФ на ПУ. Сред членовете бяха съдия Милка Панчева – председател на 6-то отделение на ВАС, ръководителят на катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ доц. Люба Панайотова, представители на Висшия адвокатски съвет, както и млади учени и докторанти от факултета. Вторият модул включваше семинари, посветени на личностното развитие на студентите. Бъдещите юристи се обучаваха в теми като „Групова динамика“, „Лидерски умения“, „Общуване с аудитория“, „Техники за модерно мислене“ и други. „Налагаме политика за допълнително развитие и стимулиране на капацитета на нашите изявени студенти. Освен традиционните теоретични и практически знания, които те придобиват в нашия факултет, сега и занапред ще предлагаме умения, които ще са им полезни и необходими при бъдещата им професионална реализация, както и в живота извън правото“, поясни заместник-деканът на ЮФ на ПУ доц. д-р Христо Паунов.  Планира се следващото издание на СЮНА през 2019 година да се развива, като програмата е в процес на подготовка.