Юбилейни плакети за деканите, ръководили ФИСН

1

Предстоят интерактивен семинар и лятно училище

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проведе по случай 25-годишнината си международния форум  „Икономическа и социална (дез)интеграция“.

Избрали сте възможно най-академичната перспектива за отбелязване на юбилея на факултета. 25 години са измерими с човешкия живот – това е възраст, в която има особено очарование, възрастта на оптимистичната перспектива пред прага на зрелостта. Ръководството на университета обещава подкрепата си за всички ваши начинания по пътя към развитието и процъфтяването на факултета, каза в обръщението си доц. д-р Надя Чернева, зам.-ректор по  международното сътрудничество, академичната мобилност,  връзките с обществеността и протокола. Тя поднесе приветстие от името на ректора проф. д-р Румен Младенов и университетското ръководство.

Всички декани, ръководили ФИСН от неговото основаване досега, бяха отличени с юбилейни плакети: проф. д-р Мариана Михайлова, доц. д-р Аксентия Замфирова, проф. д-р Иван Иванов и доц. д-р Станимир Кабаиванов.

По повод юбилея поздравители адреси, цветя и подаръци изпратиха останалите факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиалът в Смолян, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт и др.

Програмата на конференцията „Икономическа и социална (дез)интеграция“ включи 4 секции, представящи съвременни тенденции в икономиката, политика и сигурност, управление и туризъм и икономически предизвикателства. Свои доклади в рамките на двата конферентни дни изнесоха домакините от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“ и представители на 18 образователни институции, държавни агенции, асоциации и фондации, експерти на свободна практика от България и Европа. Докладите от международната конференция ще бъдат издадени в специален сборник.

Факултетът по икономически и социални науки е създаден през 1994 г. само с 2 специалности и около 200 студенти. През изминалия четвърт век броят им се увеличава 20 пъти, а сега възпитаниците на ФИСН се обучават в общо 10 бакалавърски и 19 магистърски програми, осигуряващи успешна професионална реализация в основни сфери на обществения живот: икономика, политика, управление, образование, национална сигурност.

От ФИСН припомнят, че програмата за честване на юбилея на факултета е стартирала още през 2018 г. с поредица от  семинари по съвременни методи в управлението и планирането с водещи специалисти от практиката. Предстоят още студентски интерактивен семинар и лятно училище за студенти и докторанти с международно участие, както и заключителни форуми за млади учени през есента на настоящата 2019 г.