Изпитът по български активира кампанията в Пловдивския университет

ПУ Паисий Хилендарски - 02

Всички изпити от редовната кандидатстудентска кампания на Пловдивския университет са с начален час 9:00 . Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие може да бъде намерена на сайта на ПУ и на информационни табла пред централната сграда – Ректората, също и пред Нова сграда на университета, на бул. „България” №236, в деня, предхождащ съответния изпит.

Кандидат-студентите следва да са на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час, да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

До 1-и юли (вкл. събота и неделя) на място продължава записването  за тези, които ще кандидатстват само с оценки от ДЗИ. Тази година документите се подават в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България” №236 от 8:00 до 17:00 часа.

С изпита по български език започва редовната кандидатстудентска сесия в Пловдивския университет. 595 кандидат-студенти ще се явят на този изпит,  той се оказва и най-мащабният и е утре 28-и юни.

В понеделинк ПУ „Паисий Хилендарски” провежда три изпита – по история на България, английски език и химия. За тях са заявили участие съответно 23, 245 и 29 души.

На 30 юни са проверките по психология, математика и теология, а на 1 юли – по информатика, тест със събеседване по физика,  немски език,  испански език, френски език.

Изпитът по изобразително изкуство е 1-и и 2-и юли.

За последния ден от кампанията (2-и юли) са предвидени и изпитите по география на България, биология, музика и комплексният изпит по физическо въз­питание.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ традиционно ще се проведат през м. септември в три кръга и в три последователни дни: 7, 8 и 9 септември.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности се провежда от 12-и юни до 2-и юли 2020 г. в Спортната зала на университета: бул. „България“ № 236 – Пловдив, и онлайн. За дистанционния му формат  кандидатите се регистрират в е-портала на ПУ „Паисий Хилендарски”, откъдето след регистрацията получават подробни инструкции.