Интервюта презентират хора на изкуството

evropeiska nosht na uchenite 2019

След „Университетът – убежище на мисълта. Хора на науката“ и „Хора на изкуството. Многоликите превъплъщения на таланта” сега акцент е сборникът Хора на изкуството. Новото поколение“. Интервютата за него бяха представени в импровизирано Арт кафе от програмата на Европейската нощ на учените 2019 в Пловдив.

В „Хора на изкуството. Новото поколение“ са включени млади изпълнители, учени от различни сфери на изкуството – класически изпълнители, фолклорни изпълнители, художници, теоретици. Интервютата са от типа  анкети. Интервюираните отговарят на едни и същи въпроси, които ги представят като личности, включително от непозната за колегите, студентите и широката публика страна.

Избраните да попаднат в тази книга отстояват ценностите и  политиките, свързани с образованието и науката. Всички те носят харизмата на учени и хора на изкуството, които вдъхновяват млади последователи, посочват доц. д-р Петя Бъркалова и д-р Весела Казашка, координатори на проекта.