Иновативни методи за анализ разглежда семинар

posterna sesiia

„Околна среда, медицина, наноматериали – иновативни методи за пробоподготовка и анализ“ е мотото на научни ясеминар, който започва днес в Пловдивския университет.  Събитието е съвместна инициатива на Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и фирма „АСМ2“. Събитието е подкрепено от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ по проект ЧФ18 ХФ002.

Семинарът се провежда за пета поредна година и отново е с международно участие.

Това са „горещи“ научни и научноприложни направления, по които работят химиците от Пловдивския университет, учени от медицинските университети, технологични центрове и научни институти, посочи деканът на Химическия факултет – доц. д-р Веселин Кметов. Той подчерта, че особен интерес представляват темите, отнасящи се до персонализираната медицина и охарактеризирането на наноматериали.

Семинарът събира над 100 участници, като отново ще срещне академични представители, експерти от изпитвателни лаборатории и държавни агенции със специалисти от високотехнологичните компании Thermo Scientific и Milestone – световни лидери в производството на  инструментариум за химичен и биохимичен анализ. Фирма „АСМ2“ е официален представител на Thermo Scientific за България.

В програмата са включени чуждестранни лектори от Чехия, Италия и Холандия, както и преподаватели от Медицинския университет в София и Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В постерна сесия от 15:30 ч. в двора на Ректората ще бъдат изложени и разработки с участието на млади учени, докторанти и студенти. По традиция със специални награди, осигурени от фирмите, ще бъдат отличени три работи от постерната сесия. Наградите ще бъдат връчени по време на официалното закриване на събитието.

Радостно е, че този съвместен семинар се утвърди като изключително полезен и ефективен форум. Той способства за развитието на химичната наука и затвърждава авторитета на Химическия факултет като академична институция, развиваща обучение, наука, иновации и полезно партньорство с бизнеса. Тази година форумът включва и тематичното направление за наноматериали, по което Химическият факултет има финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ на МОН научен проект – ДН 19/9 2017 INISA (Investigation of Nano-sized materials by Innovative Spectrochemical Analysis). С особено задоволство наблюдавам и разширяващото се участие на студенти в активностите на събитието, заяви доц. д-р Веселин Кметов.