Функционалните храни са УХТ акцентът в проекта SaIN на AUF

1

Информационен ден на проекта Регионална франкофонска мрежа за здраве, хранене и безопасност на храни (SaIN) бе проведен в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Проектът е с продължителност три години.

В консорциума участват едни от най-големите румънски и молдовски университети. Финансира се от Франкофонската университетска агенция (AUF). От България са Университетът по хранителни нтехнологии и Медицинският университет – Пловдив.

С този проект Университетската франкофонска агенция за Централна и Източна Европа цели да мобилизира експертния опит на своите институции-членки по една изключително актуална тематика: храненето, здравето и безопасността на храните.

Сътрудничеството е в следните тематичните  области: биомедицина, социално-икономическо и териториално сътрудничество, публични политики, хранителни технологии, екологично земеделие.

Дейностите са в направленията: образование – обучение, изследвания – иновации, мобилности, колоквиуми, публикации,  интердисциплинарни, хоризонтални (дигитална платформа, други).

Всяка една от дейностите се възпроизвежда при всяка тематична област на сътрудничество.

 Дейностите в УХТ са под надслов: „Благосъстояние и здравословно хранене чрез функционални храни“ и са фокусирани върху промоцията и обучението в здравословен хранителен режим.

2

Акцентът е върху функционалните храни, тъй като те отиват отвъд здравословното хранене. Функционалните аспекти на храните са пряко свързани със здравословното състояние на човека, а знанието и приложението на функционалните храни в ежедневния хранителен режим на хората е пресечна точка между вековните кулинарни традиции на региона и бъдещето на високотехнологичното безотпадно чисто производство и екодизайна на хранителните продукти.

Основната целева група са студенти и ученици (франкофони).

В първата година на проекта SaIN Университетът по хранителни технологии е заложил реализацията на Образователна каравана (Тур) за здравословно хранене в средните франкофонски училища в Пловдив – запознаване на тийнейджърите със структурата на здравословното хранене и функционалните свойства на различните групи храни, както и на ателие „Здравословна сладкарница и хлебарница“ – представяне на традиционни и иновативни сладкарски и хлебни специалитети. Те ще бъдат приготвени от ученици франкофони под менторството на преподаватели от УХТ.

Дейностите, които УХТ ще осъществи през другите две години от проекта, са с акцент върху студентското творческо създаване на иновативни функционални екологични хранителни продукти и подходящата етикетировка към тях.

Функционалните храни имат свойството да поддържат или дори да подобряват човешкото здраве или да намалят риска от заболеваемост. Комплексното им действие повишава благосъстоянието на хората.

Храните, от които са премахнати неблагоприятните съставки, също се превръщат във функционални. Такива са например бисквитите и крекерите, филтрирани от трансмазнините.

Във функционални се превръщат и храните,  модифицирани химически, за да се подобри въздействието им върху организма. Например хидролизата на протеините в хранителните продукти за кърмачета намалява техния алергичен потенциал и ги превръща във функционални храни. Плодовите сокове, обогатени с калций, и млеката, обогатени с омега-3, също  са функционални храни.

В Университета по хранителни технологии, в катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“, представители от която участват в екипа по проекта SaIN, от години се разработват функционални храни и по-конкретно специализирани видове хляб.

Едно от големите постижения на Катедрата в разработката на функционални храни е хлябът „Топи“, отговарящ на всички стандарти и нормативни изисквания на Европейския съюз. Този хляб е резултат на шестгодишния научноизследователски труд на екип с ръководител проф. д-р Ана Кръстева. Хлябът е целево ориентиран към болни, страдащи от диабет тип 2. Разбира се, може да се консумира и от здрави хора. След проведени експерименти в две независими медицински клиники е установено, че ежедневната тримесечна консумация на този хляб понижава значително гликемичния индекс на пациентите.

Редовният и съзнателен прием на функционални храни подпомага и поддържа функциите на човешкия организъм.

Реализацията на проект SaIN кореспондира с по-голямата част от специалностите на УХТ, като „Технология и качество на храни“, „Анализ, контрол и екология на храни“, „Храни, хранене и диететика“, „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“. В дейностите по проекта се преплитат академичните постижения в областта на дизайна на храни, управление на качеството, регулиране и стандартизация на храните, процеси и апаратура в производството, индустриална екология, икономика.

Проектът подпомага трансферирането на академичното знание и научните постижения на УХТ сред франкофонската общност в Централна и Източна Европа.

Франкофонската университетска агенция (AUF) e международна асоциация, създадена преди повече от 50 години. Тя обединява 845 университета и научни центрове, ползващи френски език, от 111 страни от целия свят. Така AUF е една от най-важните асоциации на висши образователни и научни институции в света. В своята дейност AUF си сътрудничи с частни предприятия, национални и международни публични институции и неправителствени организации. Седалището на организацията е в Монреал, Канада. Оперативната дейност на асоциацията се извършва от 10 регионални дирекции.

Мисия на AUF: Насърчаване на солидарната университетска франкофония, с ангажимент в културното, икономическо и социално развитие на обществата.