„Folia medica“ на 6 х 10

Folia medica
Заема първо място в рейтинга на индексираните в Scopus български медсписания.

Първоначално е международно приложение към „Сборник научни трудове на Висш медицински институт „И. П. Павлов“. Появява се през 1959 г. Медиците честваха на тържествен Академичен съвет 60-годишния юбилей на Folia medica.

Ректорът чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев направи обзорна презентация на изминатия път, постигнатите успехи и заслуженото признание на списанието. Днес Folia medica има „отворен достъп“ и излиза в печатна и електронна версия.

rektoryt

Научни ръкописи от български и чуждестранни изследователи се публикуват след двойно „сляпо” рецензиране от международно представени експерти в релевантните научни области. Списанието излиза с тримесечна периодичност. Тенденциите и новите предизвикателства за бъдещото развитие на Folia medica представи заместник главният редактор на списанието проф. Благой Маринов

Грамоти и награди получиха всички, които безрезервно са отдавали творческата си енергия, сили и време за каузата на списанието

Nagrazhdavane

Привилегия и гордост за академичната общност на МУ – Пловдив е да чества достиженията през изминатия 60-годишен съзидателен път и дългогодишното участие на Folia medica в глобалния обмен на научни знания и идеи, заяви чл.-кор. Стефан Костянев по време на тържествения Академичен съвет.

В първата редакционна колегия на Folia medica участват четирима изтъкнати лекари и учени: проф. д-р Елисей Янев – главен редактор, проф. д-р Дойчин Братованов, доц. д-р Иван Вапцаров и к.м.н. д-р Пею Мишев – секретар. Списанието се издава със сътрудничеството на членовете на Академичния съвет. Редакционната бележка в първия брой свидетелства, че предназначението на списанието приложение е „да запознае преди всичко научните кръгове зад граница с проблемите, с които се занимават научните работници в Института в Пловдив, както и да помогне за установяване на желани връзки между тях и съответните специалисти от различни страни. Науката е явление от световен порядък и за своето процъфтяване се нуждае безусловно от такива връзки” – обощава тогавашната редакция.

medici

Просперитетът на Folia medica е кауза за десетки изтъкнати български и международни изследователи и специалисти.

Най-цитирана публикация е изследване на колектива д-р Десислава Колева-Георгиева, проф. д-р Нели Сивкова и доц. д-р Дора Терзиева, анализиращо корелацията между серумните нива на възпалителни цитокини IL-1beta, IL-6, TNF-алфа и VEGF и наличието и тежестта на диабетна ретинопатия при пациенти с диабет тип 2. Статията е цитирана 53 пъти по данни на Scopus и попада в 92 персентил, което я нарежда в топ 10 от цитираните статии в това изследователско поле.

Печатната версия на Folia medica се разпространява от Библиотечно-информационния център по линията на националния и международен обмен до 92 институции от 30 държави, като в замяна на това в библиотечния фонд ежегодно постъпват над 170 тома български и чуждестранни списания и книги.

Folia medica заема първо място в рейтинга на индексираните в Scopus български медицински списания и е единственото от тях, попадащо в трети квартил.

Списанието попада в 66-и персентил на индексираните в Scopus списания от категория General Medicine и се нарежда на 279 място от общo 841 списания в категорията.

Folia medica се ръководи от принципите на редакционната политика. Процесите по издаване на списанието се направляват и контролират от международна редколегия при спазване на високи стандарти за качество, етични принципи, интелектуален принос и недопустимост на плагиаризъм.