ФМИ приема кандидатите за магистри

fmi

В най-съвременни компютърни и семинарни зали се провежда обучението на магистрите и придобиващите допълнителни квалификации във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на ПУ „Паисий Хилендарски“. ФМИ започна приема за 2018/2019 в двете направления. Факултетът  предлага специализирани технологични дисциплини и практикуми, работа в екип по проекти за разработване на реални приложения и завършва с дипломна работа или държавен изпит. Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от научното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други направления. Следването е по държавна поръчка за определен брой места след класиране по успех или платена форма на обучение.

fmi

 Смело можем да заявим, че мечтаната кариера в областта на съвременните информационни технологии е напълно възможна при успешно завършване на магистратура във ФМИ на Пловдивския университет. Възпитаници на факултета заемат престижни позиции в утвърдени български и чуждестранни компании и университети, подчерта деканът проф. д-р Антон Илиев. Според него това се дължи и на факта, че учебните планове и програми са съобразени с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Преподавателите в магистърските програми разполагат с непосредствен опит с ИТ бизнеса, а много от тях са ръководители или специалисти във водещи софтуерни фирми. Затова уменията и компетентностите, придобити в магистърските програми на Факултета по математика и информатика, са ориентирани към актуалните очаквания и изисквания на работодателите в ИТ  сектора.

 Според желаната специализация бъдещите кадри за ИТ сферата могат да се насочат към една от четирите модерни и нови магистърски програми по софтуерни технологии: „Графични среди и потребителски интерфейси“, „Мобилни системи и приложения“, „Софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект“. Тези, които предпочитат да работят в бизнес среда повече, отколкото да разработват софтуер, или да съчетават и двете, могат да се насочат към магистърската програма „Бизнес информационни технологии с английски език“.

Специалисти от приложната сфера, работещи с математика, често продължават образованието си в магистратура по „Приложна математика“.

 Сегашни и бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен след обучение в магистърските програми „Обучение по математика в училище“ и „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“.

Начални учители и учители от прогимназията имат възможност да придобият магистърска степен, която да им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище, чрез магистратурите „Обучение по информационни технологии в началното училище“ или „Обучение по информационни технологии в прогимназията“.

Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ от лица с висше образование.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 10.10.2018 г., а подробна информация е публикувана на сайта на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в раздел „Кандидатстване“ – http://fmi-plovdiv.org.

Информация за всички магистърски програми Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и за условията и сроковете за кандидатстване, е публикувана на сайта на висшето училище: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/