ФИСН пусна „Киберсигурност“

fisn

Приема новите магистри в 18 програми

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обяви за новата академична година прием в 18 магистърски програми в областта на икономиката, управлението и националната сигурност. Документи се подават от 2 септември до 4 октомври 2019 г. в Информационния център на висшето училище, на ул. „Цар Асен“ №24, информираха от ФИСН.

Две от програмите са изцяло нови – „Киберсигурност“ и „Управление на продажбите“. Обучението в тях е 3 семестъра, като кандидатите трябва да са завършили ОКС „Бакалавър“. Магистратурата по киберсигурност има за цел да осигури на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността в интернет пространството. Програмата е насочена както към защита на частния и публичния сектор, така и към развитие на международното сътрудничество в сферата на онлайн дезинформацията и хибридните заплахи.

Магистратурата по управление на продажбите е със силна практическа насоченост в областта на дигиталния маркетинг, електронната търговия, анализиране на потребителското мислене и покупателния избор и други. Завършилите студенти с квалификация „мениджър“ имат възможност за професионална реализация като бизнес ръководители, търговски директори, мениджъри по продажбите, мениджъри по мрежов маркетинг, търговски представители.

Списъкът на магистърските програми във ФИСН съдържа „Киберсигурност“, „Управление на продажбите“, „Бизнес администрация“, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“, „Управление на човешките ресурси“, „Корпоративно управление“, „Финансов мениджмънт“, „Бизнес психология“, „Международна търговия“, „Маркетинг“, „Застраховане“, „Счетоводство и анализ“, „Приложен политически анализ“, „Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“, „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“, „Икономическо моделиране и бизнес анализ“, „Бизнес икономика“, „Счетоводство“ и „Финанси“.

Графикът на обучението във всички редовни магистърски програми е съобразен с възможностите на работещите млади хора да посещават учебните занятия в удобно за тях време. За студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър, посочват от ФИСН.