ФИСН на 25, празнува с международна конференция

fisn

С мото „Икономическа и социална (дез)интеграция“ ще е международната научна конференция на Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е юбилейна и се организира по повод 25-ата годишнина от основаването на ФИСН. Съвременни тенденции в икономиката, международна търговия, политика и сигурност, корпоративни финанси и управление, иновативни подходи в маркетинга. Двудневният форум предстои на 27 и 28 юни, а материалите от него ще бъдат обединени в специален сборник. Сред останалите тематични направления на международната конференция са социална и институционална икономика, счетоводство и одит, управление на туризма, киберсигурност.

Събитието е само един от акцентите в рамките на отбелязването на годишнината на факултета. Той е създаден през 1994 г. само с 2 специалности и около 200 студенти. През годините броят им се увеличава 20 пъти, а сега възпитаниците на ФИСН се обучават в общо 10 бакалавърски и 19 магистърски програми, които осигуряват успешна професионална реализация в основни сфери на обществения живот: икономика, политика, управление, образование, национална сигурност.

Още през 2018 г. започна поредица от събития за отбелязване на 25-годишнината на Факултета по икономически и социални науки. Сред проведените до момента са семинари по съвременни методи в управлението и планирането с водещи специалисти от практиката, предстои провеждането на студентски интерактивен семинар и на лятно училище за студенти и докторанти с международно участие, както и заключителни форуми за млади учени през есента.