Финансирането на научни изследвания разясняваха на семинар

MU Auditoren komplex 2019

Проф. Моллов посрещна съветник на образователния министър

Политиките за финансиране за научни изследвания и иновации в ЕС за периода 2021-2027 г. и позиционирането на България разгледа научен семинар.  Той се състоя в Медицинския университет – Пловдив. Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г. бяха разяснени от доц. Евгени Евгениев, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.

В онлайн форма д-р Светлозар Андреев, генерален секретариат на Европейски комитет за регионите в Брюксел, фокусира върху регионалната иновационна екосистема и перспективите за България.

Също в онлайн формат програмата на семинара оповести темата „Подготовка на Европейско партньорство за иновации в здравеопазването” от чуждестранни лектори.

Проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, говори за възможности за сътрудничество със страните от Латинска Америка и Карибския залив в областта на прецизната медицина.

Проф. Костадинов осъществи също визита в Университета по хранителни технологии. Той бе посрещнат от ректора на УХТ – проф. д-р Пламен Моллов. В срещата присъстваха и представители на академичната общност, информираха на Facebook страницата си от УХТ.

116342842_159157569110849_2502354546336844329_n