Двудневен симпозиум за глаукомата с над 200 специалисти

prof. konareva-kostianeva

Над 200 медици участват в XVIII симпозиум на Българското глаукомно дружество. Форумът е двудневен и се открива тази вечер в Пловдив. Основната тематика на симпозиума: „Глаукома – предизвикателства в диагностиката и лечението“, ще обедини усилията на известни учени и клиницисти от Швейцария (Dr. Marc Toteberg-Harms, MD, PhD), Гърция (Prof. Anastasios-Georgios Konstas, MD, PhD), Словения (Prof.Barbara Cvenkel, MD, PhD), Македония (Prof. Vesna Dimovska-Yordanova, MD, PhD, Assoc. Prof. Karolina Blazevska-Bujarovska, MD, PhD) и България за подобряване на ранната диагностика и ефективното лечение на глаукомата, посочи проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, председател на Българското глаукомно дружество и ръководител на Катедрата по очни болести при Медицинския университет – Пловдив.

По време на XVIII симпозиум на Българското глаукомно дружество ще има богата изложба на водещи фармацевтични компании и презентации в рамките на лекционната програма.