Доктор хонорис кауза с лекция за бъдещето на денталната медицина в България

MU

Медицинският университет ще присъди почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на доц. д-р Крис Иванов от Университета на Тенеси, САЩ. Церемонията е  утре на Тържествен академичен съвет. Доц. д-р Крис Иванов е в Пловдив заедно с още двама представители на Университета на Тенеси – проф. д-р Тимъти Хотел и проф. д-р Георги Петков.

Новият доктор хонорис кауза ще изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на денталната медицина в България“.

Посещението бележи важен етап от успешното сътрудничеството между двата университета. Предстоящото удостояване на доц. Иванов с почетната титла на МУ – Пловдив е признание не само за постиженията му в областта на възстановителната и общата дентална медицина, но и за изключителните му заслуги към осъществяването на колаборация между американския и българския университет.

Доц. Иванов е авторитетен учен от Колежа по дентална медицина към Университета на Тенеси и член на редица престижни научни организации като „Американската асоциация по дентална медицина“ и „Американската асоциация по обществено здраве“. Основател на интернационалната мрежа Global Oral Health Initiative (GOHI); активно съдейства за включването в нея на МУ-Пловдив. Той подпомага осъществяването на контакти между университетските ръководства; съдейства за участието на студенти на МУ – Пловдив в научноизследователски форуми в САЩ и провеждането на стажове в Университета на Тенеси; публикува изследвания съвместно с дентални медици от българския университет.

Пристигащият заедно с доц. Иванов проф. Хотел е директор на „Инициативи за оралното здраве в щата“ към Офиса на изпълнителния зам.-ректор на Университета на Тенеси, професор във Факултета по протетична дентална медицина и във Факултета по фармацевтични науки към Центъра по здравни науки на Университета на Тенеси, както и директор – дентални услуги в болници „Сейнт Томас“, Нашвил, Тенеси. МУ – Пловдив ще посрещне и проф. д-р Георги Петков – декан на Факултета по фармацевтични науки към Центъра по здравни науки.

Посещението на представителите на Университета на Тенеси е логично продължение на вече традиционното партньорство между двата университета и ясна заявка за бъдещи още по-мащабни съвместни постижения, посочи зам.-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност на МУ – Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева.

На Тържествения академичен съвет ще бъдат връчени дипломите на новозаелите академични длъжности – трима професори и двадесет доценти, както и  на защитилите дисертационни трудове – 16  с образователно-научна степен „доктор“ и един с научна степен „доктор на науките“.

Също така ще бъдат връчени грамоти на колективите с отличени презентации и постери от научните форуми „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост“ 2018.