Депутати от Бавария на визита в Пловдивския университет

All-focus

Депутати от Комисията по европейски политики на парламента на Бавария посетиха Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Идването им в алма-матер бе част от програмата на тяхната визита в Пловдив. Председателят Томас Готхарт и останалите 12 членове на комисията бяха посрещнати от доц. д-р Надя Чернева, зам.-ректор по международно сътрудничество, и преподаватели от Филологическия факултет. Пред баварските депутати доц. Чернева представи дейността и мястото на ПУ „Паисий Хилендарски“ в образователната система на страната, академичния обмен по програма „Еразъм“ в Германия и останалите европейски държави, възможностите за учене и усъвършенстване на познанията по немски език в различни бакалавърски и магистърски програми както във Филологическия факултет, така и в останалите факултети.

Стремежът на Пловдивския университет е не само да осъществява академичен обмен на студенти и преподаватели, но да търси и възможности за стажантски програми и практики в чужбина за своите възпитаници, партньорства за реализиране на съвместни научноизследователски проекти, подчерта доц. д-р Надя Чернева.

Домакини и гости обсъдиха глобалните явления в образованието – въвеждането на модерни методи на преподаване на т.нар. дигитално поколение, търсенето на баланс между модерното и задължителното по време на обучение, възможностите за реализация на пазара на труда у нас и спирането на процеса на изтичане на мозъци. Големият интерес към изучаване на немски език в България заинтригува депутатите от Комисията по европейски политики и те предложиха на домакините си да помислят за сътрудничество с университета в Регенсбург в провинция Бавария – един от утвърдените научноизследователски немски университети.

В момента ПУ „Паисий Хилендарски“ си сътрудничи с университетите в Дрезден, Берлин, Гьотинген и Бохум. Годишно 140-150 студенти от Пловдивския университет се обучават различни европейски университети по Програма „Еразъм“, като 10% от тях обогатяват знанията си в немскоезична среда. Броят на немските студенти, които идват в Пловдивския университет е значително по-малък. Тази година те са четирима, в специалностите „Балканска история“, „Славистика“, „Руска филология“ и „Българска филология“.

Обмисляме привлекателни за чуждестранните студенти възможности за обучение, като увеличим броя на магистърските програми с преподаване на английски и немски език, заяви доц. Чернева. Тя говори и за всички възможности за изучаване на немски език в университета – бакалавърските програми по приложна лингвистика, както и „Лингвистика с ИТ“, „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес администрация“, и магистърските програми по превод за европейските институции. Центърът за чужди езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет също предоставя възможност за изучаване на немски език и други чужди езици с различни като степен на владеене, времетраене, интензивност, професионална област и тематика  курсове.

Тобиас Готхарт и колегите му от парламента на Бавария са на посещение в Пловдив и София, в рамките на което искат да се информират по определени теми, свързани с отношението към Европа и европейските политики. Пловдив като столица на културата през настоящата година е интересен посвоему с културното си влияние в страната и наличието на сериозен брой държавни и частни висши училища, най-голямото от които е ПУ „Паисий Хилендарски“.