Чуждестранен професор похвали българската мисъл в науката

MU

Конгресът по имунология с международно участие, проведен през седмицата в Пловдив, интегрира специалистите, работещи във фундаменталната, приложната и клинична имунология. Те се запознаха с последните достижения в тази област  в световен и национален мащаб. Участниците тази година бяха почти 150, сред тях са и 12 гост-лектори от Европа и Америка, изтъкнати специалисти в областта на имунологията. Именно имунологията е от най-бързо развиващите се в науката и медицината.

Целта на учените е чрез познанията, с опита и възможностите, които имаме в България, да помагат на пациентите да бъдат по-здрави и да боледуват по-малко. Важно е всеки от нас да се научи да се грижи за своята имунна система, защото тя ни е необходима през целия живот, заяви проф. Мариана Мурджева, зам.-ректор по международното сътрудничество и ръководител на катедра „Имунология“ в Медицинския университет – Пловдив.

Медицинският университет участва не само като организатор на конгреса, но и с представянето на научната си дейност, свързана с имунологичните проучвания, които се правят в много катедри. В програмата на конгреса висшето учебно заведение представи различни теми, свързани с автоимунитета, с вродените имунни дефицити, с ролята на различни молекули в постоперативните усложнения при някои пациенти и инфекциозната имунология.

Конгресът се провежда на всеки четири години. Това е петото му издание с национално участие, включително и 12 чуждестранни ректори. Събитието е важно не само за имунологичната гилдия, защото това е мястото, където специалистите представят своите научни постижения и проблемите, които ги вълнуват като научни изследователи, посочиха организаторите.

Този конгрес представя и философията на дейността на специалистите. Тя не е свързана само с експериментите в лабораториите, но и към медицината, медикобиологичните дисциплини и най-вече към обществото, каза по време на конгреса проф. Мария Николова, съпредседател на Българското дружество по имунология при Националния център по заразни и паразитни болести – София.

На практика имунологията присъства във всички медицински специалности. Затова учените са обхванали широк кръг от теми, които вълнуват почти всички медицински специалисти. Отразени са инфекциозната имунология, първичните имунни дефицити, транслантологията, онкоимунологията. Вече има създадено училище по имунология. Неговата цел е да организира младите учени да се сблъскат с реални проблеми, които са в основата на науката и които да се срещат отрано с изследователите,  промотиращи науката сред младите учени, сподели доц. Андрей Чорбанов, ръководител на Департамента по имунология при БАН и съпредседател на Българското дружество по имунология.

Според него също така училището е добра възможност на място да се организират мероприятия, в които да участват чуждестранни учени, хора с много богат опит и като организатори, и като учени, за да могат да имат активност и тук, на местна почва. В противен случай младите кадри посещават чуждестранни училища в Европа и впоследствие остават там.

Училището по имунология е организирано изцяло с подкрепата на Европейската федерация на имунологичната асоциация, която изцяло финансира участието на хората в нея. Сред официалните гост лектори на конгреса бе и австрийският проф. Ханнес Стокингер, ръководител на Катедрата по молекулярна имунология при Медицинския университет във Виена.

Гостът  остана с отлични впечатления от нивото на младите български презентатори на ниво докторанти и постдокторанти. Това, което България няма, е петрол и природен газ, но това, което има България, е мозъци, подчерта австрийският учен. И добави, че е важно да има изградена система, условия и добра база за младите учени след обучението си да останат в България и да продължат професионалното си развитие на местна почва.

На 5-я Национален конгрес по имунология присъстваха още ректорът на Медицински университет-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, зам.-ректорът по научна дейност на МУ-Пловдив проф. д-р Виктория Сарафян, директорът на УМБАЛ „Каспела” проф. Илиан Дойков, председателят на Българската асоциация по клинична имунология проф. Елисавета Наумова, чуждестранни лектори от Германия, Австрия, Норвегия, Холандия, Италия, Унгария, САЩ и Чехия. Българските участници са от БАН, МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски“, НЗЦПБ, ВМА-София, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Пирогов“, УМБАЛ „Лозенец“, МУ-Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“, ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ-Плевен, Тракийски университет -Стара Загора и други известни имена.