Артмениджъри и пиари аргументираха научни постановки

sdr

Дейността на школи по изкуствата, управление  на артсъбития, създаване и мениджмънт на агенции за имидж и репутация, позициониране на художествени продукти, стратегии за работа с иновативни медийни канали и много други теми от теоретично и приложно естество изследват магистърскитет тези на дипломантите от „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“. Днес завършващите студенти от двете магистърски програми на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ защитаваха своите постановки. Поради кризата с Covid-19 повече над два месеца от обучението на тези магистри е онлайн.

Старта на събитието даде ректорът на Академията – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

Тезите си аргументираха професионални актьори от драматични театри, журналисти, диригенти, танцьори в класическия, модерния и фолклорния танц, собственици на продуцентски къщи, ръководители на арторганизации и преподаватели в сферата на изкуствата от цялата страна.

Цел на дипломните им проекти е да свържат теорията на артмениджмънта и публичните комуникации с практиката. Това се оказва успешен подход в обучението на студентите от двете специалности, посочват от АМТИИ.

Научни ръководители на мигстирте са проф. д-р Любомир Караджов, проф. д-р Емилия Константинова, доц. д-р СюзаннаАрутюнян-Василевска и доц. д-р Весела Казашка. Според изискванията на Закона за висшето образование в научното жури паралелно с преподаватели са и външни потребители на кадри. Тази година за членове от външната квота домакините поканиха Петър Влайков, директор на Кукления театър, и Десислава Шишманова, директор на БНТ – Пловдив.

През 2020 г. в „Артмениджмънт“ се дипломират студенти за 16-а, а в „PR на арторганизации“ – за 10-а поредна година.

Досега магистратурите са извели успешно на пазара на труда повече от 300  компетентни специалисти в управлението и комуникациите в изкуството, като те работят в цялата страна. Много от тях са директори на драматични и куклени театри, директори на опери, специалисти по комуникации в арт сферата и деловия сектор, мениджъри на международни фестивали.

Като оценка за качеството на подготовката в двете магистратури Министерството на образованието и науката определи АМТИИ на първо място в страната в направление „Теория на изкуствата“ за 2019 г.