АМТИИ поведе с докторска акредитация

sdr

Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира докторска програма „Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“ в направление „Теория на изкуствата“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив.  Официалният документ, адресиран до  ректора – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак,  е подписан на 5 октомври 2020 г. от  проф. д-р Петя Кабакчиева, председател на НАОА. Акредитацията е за пет години. Тя дава старт на обучение на докторанти държавна поръчка и платена форма в сферата на управлението и публичните комуникации в изкуството.

Това превръща АМТИИ във висше училище със специфична докторска програма, и то без аналог в страната. Основанието за разкриване на докторската програма „Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“ в направление „Теория на изкуствата“ е натрупаният научен, научнопрактически и художествен потенциал на преподавателите от направлението, акцентира акредитационното решение.

В АМТИИ от 16 години се извършва обучение в магистърска програма „Артмениджмънт“ и от 9 години в магистърска програма „PR на арторганизации“. Обучението в тези програми дава възможност за изграждане на добре подготвени кадри и докторската програма „Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“ ще e в тясна връзка, ще надгражда и ще е продължение на образователно-квалификационната степен „Магистър“. Докторската програма е изключително специфична и отговаря на нарастващата необходимост от квалифицирани мениджъри и ръководители на арторганизации и специалисти по управление на публични комуникации в сферата на визуалните и сценични изкуства, сочи още документът от НАОА.

Решението потвърждава качеството на целия научен и преподавателски състав в АМТИИ и в частност на преподавателите в управленските магистратури „Артмениджмънт“, „PR на арторганизации“ и „Аниматор изкуство в туризма“, които през лятото се отделиха от катедра „Хореография“ и формираха самостоятелна катедра – „Теория на изкуствата“. 

През 2019 г. Министерството на образованието и науката определи АМТИИ за номер едно сред  висшите училища в България в направлението „Теория на изкуствата“.