Акредитираха Симулационния център на медиците за образователен институт

simulator dete

Медицинският Симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив получи статут на Акредитиран образователен институт (AEI) от Американския колеж на хирурзите (ACS) и стана шестият такъв център в Европа.

Програмата за акредитация е доброволен процес. Симулационните центрове, които успешно завършат процеса, получават акредитация за период от пет години. За тази цел организацията преминава през строг преглед в две части. Първоначално се прави проучване на място, провеждано от двама експерти на ACS, които имат както хирургичен опит, така и опит в симулационното обучение. Като следващ етап в процеса на акредитация се определят възможностите на симулационния център да демонстрира съответствие с тридесет и един критерия по четири групи стандарти.  Впоследствие Управителният съвет на ACS разглежда и оценява доклада от визитата и определя съответствието на всеки критерий със стандартите. На този етап от оценката се взема решение дали да се предостави петгодишна акредитация на съответната институция.

akreditaciya_Simulacionen centar

American College of Surgeons (ACS) е научна и образователна, основана през 1913 г., за да повиши стандартите на хирургичната практика и да подобри качеството на грижите за хирургичните пациенти. Дейността на Колежа е посветена на етичната и компетентна хирургична практика. Неговите постижения са повлияли значително развитието на теорията и практиката на хирургичното обучение в Америка. ACS има повече от 82 000 членове и е най-голямата организация на хирурзи в света.

Медицинският Симулационен тренировъчен център е единствената по рода си  обучителна структура в областта на медицинското образование в България и се представи достойно в хода на всички проверки. МСТЦ получи най-високата степен – Комплексен образователен институт към Американския колеж по хирургия за период от 5 години, тъй като се обучават не само представители на хирургичните специалности, но и лекари от много други специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастро-ентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, АГ специалисти, педиатри.

Перспективите, стоящи пред бъдещото развитие на Центъра, са той да бъде превърнат във водеща симулационна структура в България и региона и да заеме рейтингова позиця в международната общност на центрове, занимаващи се с авангардни техники в медицинското преподаване.