350 кандидати повече за Пловдивския университет

Paisii-Hilendarski1

Удължиха до 4 юли срока за кандидатстване само с оценка от ДЗИ

Общо 5564 човека са подали документи за участие в кандидатстудентската кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, информира доц. д-р Мария Стоянова, заместник-ректор по учебната дейност. Този брой кандидатствали е само за специалностите във висшето училище, не и за филиалите му в Смолян и Кърджали. Кандидат-студентите ще се съревновават за 3061 места в редовна форма на обучение и 453 в задочна.

Миналата година кандидатите са били 5198 човека, което е с 350 по-малко в сравнение със сега. Към момента общо 256 са записаните нови студенти с отлични оценки от предварителните изпити и отличници от състезания, като най-много са  записаните в специалността „Софтуерно инженерство“ – 38. Броят е по-висок в сравнение със същия период миналата година, когато записаните по този ред са били 203 души.

Документи за явяване на изпитите през м. юли се приемаха от 12 до 26 юни. Пловдивският университет удължи единствено срока за приемане на документи за кандидатстване с оценка от матура до 4 юли. Към момента кандидатствали само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2541 души, което съответства на почти 46% от всички кандидат-студенти.

Първият изпит от редовната кампания – по български език, е днес, 30 юни. На него ще се явят 1018 кандидат-студенти. На 1 юли са изпитите по история на България с 217 записани, по английски език – 349, което е с почти 150 кандидати повече спрямо миналата година, и химия – 34 човека, почти удвоен брой спрямо предходната година. Комплексният изпит по физическо възпитание е насрочен за 1 и 2 юли и на него ще се яват 269  души.

По няколко изпита дневно ще има на 2, 3 и 4 юли. На 2 юли ще се проведат изпитите по  психология (154 кандидати), математика (213 кандидати) и биология (79 кандидати). По 5 предмета ще изпитват на 3 юли: тест със събеседване по физика – 8 души, информатика – 166 души, теология – 4 души, френски език – 4 души, и немски език – 18 души. В последния ден от кампанията ще се състоят изпитите по изобразително изкуство (в два кръга) – 90 кандидат-студенти, испански език – 4, география на България – 43, и музика – 15.

Проверката на говорни и комуникативни способности се провежда и в рамките на срока за записване – от 12 до 26, и по време на редовната изпитна сесия от 30 юни до 4 юли включително, като участие са заявили 1121 души.

Ежегодно изпитът за специалността „Актьорство за драматичен театър“ се насрочва за месец септември в три конкурсни кръга в три последователни дни. През тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. До момента документи за изпита са подали 20 кандидат-студенти.

След провеждане на изпитите от редовната кампания класирането за специалностите на ПУ „Паисий Хилендарски“ се извършва на три етапа. Първо класиране се обявява на 9 юли, второ – на 16 юли, а трето на 23 юли.

Най-младият кандидат-студент е момиче на 17 години, избрало специалност във Филологическия факултет, а най-възрастният  кандидат е жена на 58 години, която ще се яви на три изпита, чиито резултати са балообразуващи за специалностите „Право“ и „Психология“.