2293 записаха в Пловдивския университет след първото класиране

PU

2123 са приети по държавна поръчка, което е 65,4% от утвърдения държавен прием за новата академична година, а 170 ще се обучават срещу заплащане. Същевременно с това са подадени и 750 декларации, от приети на първо класиране кандидати, за участие в класиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон. Резултатите след първо класиране не се различават от същия етап на миналогодишната кандидатстудентска кампания. Във вторник – 17 юли, Пловдивският университет обяви второто си класиране, а срокът за записване на приетите по него е до 20 юли включително.

През тази година най-голям процент заети места на първо класиране в редовна форма има в направленията от област на висше образование „Изобразително изкуство“ – 93,33%, „Машинно инженерство“ – 91,67%, и „Психология“ – 91,25%, следвани от „Музикално и танцово изкуство“ – 82,14%, „Право“ – 81,54%, „Биотехнологии“ – 81,25%, „Филология“ – 81,22%, и „Химически науки“ – 80%. В изброените направления изцяло са заети бройките в специалностите: „Автомобилна техника“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – френски с втори чужд език“, „Музика“ и „Медицинска химия“. Прави впечатление, че в направление „Химически науки“ броят на записаните след първо класиране е по-голям от общия брой записани след всички класирания през миналата учебна година, подчерта доц. д-р Мария Стоянова, зам.-ректор.

При педагогическите науки приемът след първо класиране е за 65,11% от обявените бройки в „Педагогика“. Най-голям е интересът към бакалавърската специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, в нея са запълнени 82,5% от местата.

Със сходен брой записани първокурсници е и направление „Педагогика на обучението по…“ – 64,31%, а някои от специалностите са с изцяло осъществен прием: „Български и руски език“, „Български и немски език“, „Български език и история“, „Български език и гражданско образование“. До 95% са запълнени местата в специалностите „Биология и английски език“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, а 80 на сто – в „Педагогика на обучението по изобразително изкуство.“

В професионално направление „Икономика“ са заети 75,20% от  акредитираните по държавна поръчка бройки. В специалност „Финанси“ са заети всички места,  а в „Маркетинг“, „Счетоводство“ и „Международни икономически отношения“ съответно 84%, 80% и 76% от обявения прием. Само в бакалавърската програма „Макроикономика“ има по-малък брой записани – 24%, или 6 души, а свободните места са 19.

При област висше образование „Социология, антропология и науки за културата“   местата по държавна поръчка са запълнени до 58,82%. Най-много записали се – 100%, има в бакалавърска програма „Културен туризъм“ и в „Социология и науки за човека“ – 90%. Над половината от обявения си брой са запълнили специалностите от областите „Информатика и компютърни науки“ – 60,83%, „Комуникационна и компютърна техника“ – 56,12% и „Биологически науки“ – 55,56%. В златната среда след първо класиране са „Социални дейности“, „Администрация и управление“ и „История“, като те са записали съответно 46,15%, 41,54% и 41,02% от студентите, които ще бъдат приети за новата учебна година.

С най-малко заети места след първо класиране са областите от висше образование „Електротехника, електроника и автоматика“ (36,67%), „Философия“ (33,33%), „Политически науки“ (28%), „Математика“ (26,67%) и  „Физически науки“ (25%). За разлика от предишни години, когато още след първо класиране държавниият прием се изпълваше, тази година в специалността „Теология“ от професионално направление „Религия и теология“ са запълнени само 3 от 15-те места.

В следващите класирания ръководството на университета очаква запълване на местата, които за някои от специалностите в изброените области са единични, тъй като и обявеният държавен прием е за випуски с малък брой студенти. По-бавното запълване на места в специалностите по природни науки е национална тенденция на повече от десетилетие, но резултатите предизвикаха общественото внимание едва през последните няколко години, защото липсата на кадри в тези области стана осезаема, коментира доц. д-р Мария Стоянова.

Тя припомни, че  за специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ традиционно ще се проведат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. Тази година определените дати са 10, 11 и 12 септември.

При специалностите, които се изучават задочно, водещите позиции са за областите „Администрация и управление“ и „Икономика“, в които са заети всички обявени места. Следва ги „Психология“ с попълнени 96 на сто от  обявения държавен прием. Голям е интересът и към „Информатика и компютърни науки“, като броят на записаните в задочна форма на обучение е 65, 71% и надвишава този в редовна форма с около 5%.

Общият брой на кандидат-студентите, подали документи в ПУ „Паисий Хилендарски“, вече е 5377, което е с 564 повече от миналата година. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2604, допълни доц. Стоянова. На изпитите от предварителната сесия през юни се явиха 1780 кандидати. От тях 231 получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи, като този резултат им дава възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност.

Всички условия за записване, за участие в следващото класиране, както и свободните места по специалности са публикувани на сайта на Пловдивския университет: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/

Паралелно с второ класиране ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява и допълнителен прием за определени специалности, като възможностите за кандидатстване и класиране са публикувани на сайта на висшето училище: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/Objava2018_II%D0%BA%D0%BB_V1.pdf