Стефан Пеев, мениджър на „Контекст”: Постоянство е да издаваме литература, която е ценностна!

Izdaterljat Stefan Peev

Г-н Пеев, тази книга е знакова за Пловдив, бързо ли решихте да бъде издадена?

 Решението за издаването на книгата на Евдокия Емануилова „Из обществения и културния живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението“ взехме бързо, но то е и по-лесното. По-трудно е решението на авторката – да събере материалите, да ги обработи и да узрее идеята, че те могат да оформят книга. Пожелавам на всички колеги да издават и други такива книги в сферата на краезнанието, на историческия спомен. Има място за още книги, още автори и издатели в това поле.

 В уводните си думи споделихте, че пътят напред не би бил толкова ефективен, ако не се оглеждаме в миналото. Какво ще допринесе за пловдивчани и за хуманитарно устроените хора книгата на Евдокия Емануилова?

 На този въпрос още в началото на премиерата отговори г-н Райчевски, като отбеляза, че имената на представените в книгата на Евдокия Емануилова личности, които ние по принцип познаваме от историята, са тясно свързани с присъствието им в културния и обществения живот на Пловдив. А опознаването на миналото на нашия град е своеобразна форма и на себепознание.

Например за мен беше много любопитно да открия д-р Иван Богоров като човек, който разбира от стопанска дейност, казано на съвременен език, като един модерно мислещ бизнесмен. През петдесетте години на XIX в. той е замислил да изгради памучно-тъкачна фабрика в Пловдив. И дори е направил сериозни стъпки в тази посока, създавайки акционерно дружество, което е привлякло за инвеститор не кой да е, а султана Абдул Азис. Можем да съжаляваме, че това начинание не е стигнало до успешен край. Интересно е да знаеш, че хората, които ти виждаш като знакови личности за историята, имат в биографията си и събития, които само любознателният краевед може да открие и да представи на читателите. Ето, това е уникалното!

 Евдокия Емануилова сподели, че има достатъчно материали и за втори том. Очертава се проектопоредица на тази тематика. Готово ли е издателство „Контекст“ отново да сложи марката си?

 О, това е модерно. Знаете, че когато нещо е успешно, то става едно, две, три, четири, пет и накрая започва да се губи някъде в безкрайностите. Човек понякога трябва да бяга от тази мода. Но решението на първо място е изцяло на Евдокия Емануилова. Ако тя прецени, че може да съберем материал за втора книга, ще я направим с удоволствие. За издателство „Контекст“ е важно да постоянства в издаването на литература, която е ценностна!