Речник по международно хуманитарно право готвят студенти прависти

1

„Динамика в развитието на международното хуманитарно право” е поредният студентски проект в ПУ „Паисий Хилендарски”. Проектът бе одобрен от  експертите във  Фонд „Научни изследвания“ към висшето училище и ще бъде реализиран от петима бъдещи юристи, като методическите наставления поема доц. д-р Христо Паунов, заместник-декан на Юридическия факултет и ръководител на функциониращия във ЮФ Студентски клуб по международно хуманитарно право. Дейностите от инициативата на пловдивските студенти ще се реализират през следващите две години. Финалната част по проекта е издаването на Практически речник за термините в международното хуманитарно право. Първата част от проекта – организирането и провеждането на Дискусионен форум „Международното хуманитарно право и младите хора в 21-ви век“, бе посветена на 8 май – Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец.

На форума се обсъждаха въпроси, свързани с разпространението на принципите на МХП и ролята на младите хора в разпространението на хуманитарните ценности. Във събитието участваха академични преподаватели, дейци на Червения кръст, част от ръководния екип на БЧК и доброволци на БЧК и БМЧК. Пред гостите беше представена целта на Студентския клуб по МХП, който вече 12 година  допринася последователно за разпространяването на международните хуманитарни ценности и реализирането на дейности за разбиране, зачитане и подкрепа на международните норми на хуманитарното право и човешките права, както и на основните принципи на червенокръсткото движение. С оглед утвърждаване на нагласата за предотвратяване на насилието, човешкото страдание и проявите на нетолерантност. По време на форума експозета представиха главният секретар на БЧК – д-р София Стоименова. Тя акцентира пред аудиторията за хуманитарните апели, а доц. д-р Христо Паунов очерта важни примери за уредбата на правилата за военните действия преди създаването на червенокръсткото движение. Ръководителят на Катедрата по публичноправни науки в ЮФ – доц. д-р Константин Пехливанов, сподели от усвоените академични познания, придобити при обучението в магистърски програми за МХП в Холандия, където пребивава в продължение на 1 година. Също така той съпостави и очерта възможностите и в България да се въведе официално подобна магистърска програма.

В дискусията се включиха и студентите прависти  – Надежда Нанева и Тодор Рогошев, както и старшина II степен Стоил Ангелов, който учи във Висшето военноморско училище – Варна. За дискусионния форум дойдоха и студентки от специалността „Медицинска сестра“ към Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Пловдив. С особен интерес те изслушаха лекцията на д-р Петрония Карамитрева, председател на БЧК – Пловдив,  за  милосърдните сестри на Българския червен кръст, за тяхната дейност и значението им за бъдещата професия, която са си избрали младите дами.

2

Главният секретар на БЧК поздрави студентите за ентусиазма им да изследват въпросите на международното хуманитарно право. Д-р София Стоименова поднесе искрени благодарности на доц. д-р Христо Паунов за енергичната дейност и в знак на признателност му връчи Почетна грамота за проявено човеколюбие и благодарност за утвърждаването на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата.

3