Зрелостните оценки дават шанс за повечето ПУ специалности

ПУ Паисий Хилендарски - 02

Присъствено или с оценки от зрелостните изпити са двете форми, по които ще кандидатстват мераклиите за първокурсници на Пловдивския университет. Създадена е необходимата организация за присъственото провеждане на кандидатстудентски изпити от редовната сесия, подробностите ще се посочват в график, обявен на университетския сайт. Всички противоепидемични мерки ще бъдат спазвани.

Кандидатстването за повечето специалности на ПУ „Паисий Хилендарски” е възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит. Малки са изключенията в тази посока.

Начинът на балообразуване е подробно разписан и публикуван в раздел „Кандидатстудентска кампания“ на университетския сайт: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/

Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи (онлайн, на място в Пловдивския университет и в бюрата на ЦКПИ и НАПС). Платформата за онлайн подаване на кандидатстудентски документи и заявяване на участие в изпити от редовната сесия ще бъде достъпна от 8 юни 2020 г.

На интернет страницата на Университета своевременно се публикува информация при настъпили промени.

ПУ Паисий Хилендарски - 01