Заедността на пловдивските квартали във виртуално портфолио

Kvartalite na Plovdiv 2

Проектът „Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО – виртуално портфолио“ от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 ще се осъществява от екип на катедра „Етнология“ при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с ръководител доц. д-р Меглена Златкова.

ОФ „Пловдив 2019“, Община Пловдив в партньорство с „Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ и фондация „Стойна Кръстанова“; Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945“, с помощта на РЕКИЦ – Пловдив, Съюза на общинските читалища – Пловдив и с техническата подкрепа на CartLab към ПУ „Паисий Хилендарски“ подкрепят проекта. Той е фокусиран върху кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст и стартира в началото на 2018 г. Дейностите по него ще приключат в края на 2019 г. Дотогава ще бъдат реализирани и пуснати в употреба виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО“, представящо живото наследство на кварталните общности и техните пространства, и платформа „Читалища“, която ще свързва и включва читалищата в Пловдив във виртуална информационна мрежа, с единен събитиен календар.

kvartalite na plovdiv 1

Кварталите на град Пловдив имат свой собствен живот, своя памет и образи, които често остават непознати. Екипът по проекта осъществява етнографско и визуално картографиране на Пловдив, а целта е да бъдат презентирани  кварталните наследства и заедно с това да се проследи животът на читалищата и участието на гражданите в културния живот на града.

Работата обхваща 6-те административни района на Пловдив, живота на кварталните общности и техните пространства. В проекта са включени дейности, като теренна работа, работни срещи с читалищни служители, разработване на концепции и актуализиране на виртуалното портфолио и платформа „Читалища“. Представянето на градското наследство на Пловдив като част от европейското културно наследство и на читалищата като значими актьори по места е от изключително значение.

Виртуалното портфолио на Пловдив ще включва различни теми, образи, разкази и интерпретации на града и неговите истории, пространства, места, хора и културен живот в лицето на читалищата. То ще обедини града и ще го представи в неговата заедност. Съществена част от работата съдържа обработката на материалите от етнографското проучване на кварталите, в което участват като доброволци студенти по социална антропология и етнология към катедра „Етнология“.

Платформа „Читалища”, като допълнителна и не малка част от портфолито на Пловдив, ще включва информация за всички активни читалища в града. Техният брой е 24. Освен историята на всяко читалище, в нея ще бъде систематизирана и публикувана актуална информация за базата, с която разполагат, какви са активните дейности, проекти, школи, курсове, клубове по интереси и други занимания. Това ще бъде на разположение на всеки посетител, желаещ да намери пространство или занимания за деца и възрастни в читалището в желания от него район на града. Освен като една обединена платформа-мрежа за всички читалища в града, онлайн платформа „Читалища“ има за цел да  покаже пред повече хора ролята на читалищата в живота на кварталите и тяхното значение за културния живот в Пловдив. За съществуването на платформата ще се грижат и самите читалищата, които от своя страна ще имат достъпа да обновяват информацията и да поддържат популярността си.

До този етап на проекта е изготвена концепцията за платформа „Читалища“, разработва се виртуалното портфолио и едновременно с това екипът продължава с проучването на кварталите и техните читалища. Събраната информация се очаква да бъде поместена и предварително тествана във виртуалното пространство през есента на тази година.