УХТ модернизира отворените врати

UHT

Предложи на училища да организират състезания и олимпиади, носят кандидатско предимство

Самостоятелна дата за бъдещите студенти на всеки факултет определи Университетът по хранителни технологии. Така академичната инициатива Дни на отворените врати ще бъде реализирана в тройно измерение, като това е иновационен  модел за Alma mater alimentorum. Неговото прилагане е и във връзка с пандемичната обстановка. Стартов час за онлайн срещите е 13.00. Те ще щe провеждат по факултети.

На 9 март 2021 е Денят на отворените врати за кандидадите, които са се насочили към Технологичния факултет. На 10-и – за Техническия, а на 11-и – за Стопанския.

Ще бъдат представени възможностите за обучение в УХТ и в отделните структури към него, както и сериозните перспективи за професионална реализация. Специалностите, включително и новите, плюс датите за предварителните и редовните приемни изпити, стана ясно от думите на доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор по учебната дейност и академичния състав.

Ръководството на Университета по хранителни технологии, водено от модерно концептуализираната стратегия на ректора – проф. д-р Пламен Моллов, адресира писма до специализираните средни училища, с които УХТ има установени партньорски отношения по линия на специализираните направления. В информационните писма са посочени и други възможности за срещи, не само в Дните на отворените врати.

Групи от ученици с интереси към определени специалности биха могли да посочат удобно време, в което да разговарят с преподаватели от тези сфери и да получат подробна информация. Уведомили сме ги, че имат възможност да изпратят линкове, чрез които колегите да се свържат с тях, анонсира доц. д-р Христо Спасов.

Паралелно с това УХТ предлага на училищата да организират съвместни състезания и олимпиади в електронна среда или присъствено, а тематичната насоченост да съответства на спецификата на паралелките. Резултатите на тези ученици, които се представят най-добре и са класирани на първите места, ще им дадат предимство при кандидатстване и избор на специалност.

През 2020/2021 учебна година в УХТ бяха приети повече от 600 първокурсници, а общо внего учат над 3200 студенти. Първите позиции на класацията по предпочитани специалности са  „Технология и качество на храните“, „Компютърни системи и технологии“, „Туризъм“, „Технология на виното и пивото”, като те принадлежат към различните факултети в Университета по хранителни технологии.