Тристранен меморандум подписа Пловдивският университет

2

Тристранен меморандум бе подписан от ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” проф. д-р Запрян Козлуджов. Документът представлява рамков договор за сътрудничество между Философско-историческия факултет на ПУ, Филологическия факултет на университета в Комотини, Гърция, и Музикалното училище в Комотини.

1

 Проф. Зои Гаврилиду – декан на Филологическия факултет на Демокритус  университет на Тракия-Комотини,  подчерта значението на меморандума, а доц. д-р Красимира Кръстанова – декан на Философско-историческия факултет на ПУ добави, че това е началото на  изключително полезно сътрудничество.

 Първата съвместна инициатива вече е факт. Както информирахме, в  петък бе представен проектът „CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ (Живата памет на Югоизточна Европа)“, където българският екип, воден от доц. Кръстанова, работи в тясно сътрудничество с гръцките си колеги.