Студенти медици активни пред професор светило

prof-gupta

Професорът по детска хирургия Девендра Гупта гостува на Медицинския университет по покана на ръководителя на секция „Детска хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ - проф. д-р Пенка Стефанова. Пред пълна със студенти, специализанти и лекари аудитория проф. Гупта представи лекция на тема „Често срещани вродени аномалии, изискващи хирургическо лечение“. Публичната лекция предизвика силен интерес сред студентите, а те, от своя страна, демонстрираха активност с множество въпроси към лектора.

По покана на академичното ръководство на Медицинския университет и персонално на ректора чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев проф. Гупта проведе академични срещи за бъдещи насоки за сътрудничество.

prof-gupta3

Той е президент на Световната асоциация по детска хирургия WOFAPS и ръководител на Катедрата по детска хирургия към Института по медицински науки в Ню Делхи, Индия.

В началото на лекцията проф. Гупта посочи защо човек се захваща с медицинската професия и какво го тласка натам. Той неколкократно подчерта, че в детската хирургия място имат само хората, които са отдадени и искат да помагат на децата.

Според проф. Девендра Гупта трябва да се дават повече възможности за младите и посветени на професията хора, за да не бягат те в други държави. Като една от мерките, които от организацията на асоциациите на детските хирурзи предвиждат, са 3-месечни специализации в най-големите центрове за детска хирургия по света. Там младите медици ще могат да натрупат знания, които впоследствие да приложат в родните си страни.

От пристигането си досега д-р Гупта е провел консултации с родните детски хирурзи по случаите на над 15 деца. Обсъдени са случаите на 4 вече оперирани новородени, за да се прецени как най-добре да се продължи лечението им, за да се гарантира пълното им възстановяване.