Студент от Пловдивския става младежки делегат към ООН

ПУ Паисий Хилендарски - 01

Тодор Рогошеве, студент в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, бе избран за един от новите български младежки делегати към ООН, мандат 2020/2021 г.

Основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Участвал е в престижното състезание по международно право Philip Jessup, а през 2018 е отличен като най-добър оратор на националните кръгове. Има десетки изяви в състезания по дебати.

Имената на новите младежки делегати бяха обявени по време на официална церемония в Министерството на външните работи. Тодор Рогошев и Кристиана Стоянова  от СУ “Климент Охридски” ще работят с мандат от 18 месеца,  представлявайки българската младеж на най-високо междуправителствено ниво, и ще защитават мнението на българската младеж на национално и международно равнище.

Mladejkite delegati na OON

В комисията по избор на финалния етап от тазгодишния конкурс участваха представители от Министерството на външните работи, Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, сдружение „Национална младежка карта” Българска платформа за международно развитие и Дружество за ООН в България.