Стартира Център по имплантология

fdm-kabinet1

Център по имплантология беше открит във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – Пловдив  На тържеството присъстваха ректорът чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, академик Николай Попов, който стои в основата на създаването на имплантологията в България, д-р Миланов – председател на БЗС, много преподаватели, студенти и стажанти. Академик Попов посочи, че Факултетът ще има клиника на денталната имплантология с повече клинични демонстрации и клинични упражнения. В кабинетите, които се откриват, ще се обучават студентите по клиника, ще бъдат сложени първите имплантанти. Проф. Костянев с гордост отбеляза, че е щастлив да сбъдва мечти.

Придобивките, които откриваме днес, безспорно са постижения. Живеем в динамично дигитално време и това предопределя необходимостта да внедряваме максимално бързо най-новите технологични открития. Качеството се постига не само с желания и с намерения, а преди всичко с добър мениджмънт и с много инвестиции. И ако нещата във Факултета по дентална медицина се развиват така успешно, това се дължи на изключително добрия мениджмънт и на деканското ръководство, заяви ректорът на МУ-Пловдив. Проф. Костянев пожела успешно използване на придобивките и нови открития и инвестиции във Факултета.

fdm-kabinet2

 Следващата придобивка беше 3D лъчево-конусният компютърен томограф в рентгена,който позволява изцяло преминаване към дигитален образ за детайлно секторно виждане. Апаратурата дава уникални възможности за цефалометрично изследване, 3D сегментно сканиране с висока безопасност за пациента и оператора, с минимално натоварване с йонизираща радиация без компромис в качеството на изображенията. Безспорни са възможностите за изследване на темпоро-мандибуларната става с отворена и затворена уста при търсене на отклонения в движенията на ставата. В Катедрата по рентгенология е създаден и непрекъснато се обновява регистър на пациентите с точно описание на рентгеновите находки, с цел създаване на база данни за бъдещи разработки и анализ. Факултетът по дентална медицина може да се похвали с изграждащата се електронна система за бърз достъп до рентгеновите снимки на пациентите, лекувани от студентите в различни клиники. По този начин се проследява прогресът на случаите от диагнозата до лечението, като се анализират и интердисциплинарни казуси. Голямото предимство на системата е, че дигиталната рентгенова снимка може да се обработи допълнително чрез корекция на контраста, промяна в негатив и увеличаване на обектите без загуба на качеството на изображението, защото работи директно със софтуера на рентгеновите апарати.

За следващата придобивка проф. Нешка Манчорова – най-младия професор във Факултета, сподели, че 3D симулаторът за виртуална реалност е последен модел със софтуер за 2017 година.

Такъв симулатор – HRV, има само в университета в Шефилд, Великобритания, но уверено може да кажем, че нашият симулатор е единствен в България, на Балканския полуостров и на стария континент Европа. На него първо ще бъдат обучени преподавателите и след това той ще бъде въведен в учебната програма на студентите, каза проф. Манчорова.

 За тях ще бъде приятно предизвикателство, една изключително хубава играчка учител. Реално симулаторът се явява високотехнологичен междинен етап в преподаването между класическото обучение върху фантомни модели /предклиничното обучение/ и истинската клинична практика на студентите. Най-хубавото е, че той вгражда всички игрови педагогически подходи, което ще предизвика най-голям интерес у студентите, и е гаранция, че ще бъде усвоен много бързо.

Системата разполага засега с 4 тренировъчни модула за симулация на виртуална реалност: по имплантология (за планиране и опериране), по консервативно зъболечение и ендодонтия, по протетична дентална медицина и четвъртият модул, обслужващ първите три модула, прави оценка на изработеното, симулираното от студента. Последният модул има изключително значение за преподавателската работа, защото обективно и триизмерно показва прогреса на студентите. Получената информация за оценка на изпълнената задача е количествена, като показва какъв процент от задачата е изпълнен правилно, какво е отклонението, консервативен ли е оперативният подход или ненужно екстензивен, с колко процента работата е осъществена по-радикално от необходимото. Системата информира дали задачата е извършена за зададеното време, може да измерва разстояния и ъгли в избран 2D срез, дава възможност за оценка на близостта до пулпната камера и т.н. Работи се на триизмерен монитор с триизмерни очила, които симулират реалност, паралелна на нашата. Само самият оператор може да наблюдава виртуалната реалност. Системата е свързана с плазма монитор, има виртуален наконечник, виртуално огледало и педал. Голямо технологично постижение е виртуалното симулиране на тактилен усет при работа, усещане за механичен натиск при отнемане на емайла, дентина, кариозната лезия и при имплантологична работа в челюстните кости. Съществуват възможности за промяна на параметрите за твърдост на зъбните тъкани и остротата на борерите, което внася допълнителен обучителен елемент при работа върху хипоминерализирани или склеротични зони. Чрез синхронизация на очилата с екрана за виртуална симулация, на виртуалното огледало и наконечника се осъществява лечение в симулационна среда.

За учителя има втори монитор, където той наблюдава какво се случва, но само в 2D режим.  Системата е технологично отворена и непрекъснато може да се ъпгрейдва. За сега във всеки един модул има зададени краен брой задачи. Има постигната договореност с французите да я ъпгрейдват всяка година. Разработва се нов софтуер solid editor за създаване на различни вариации на клинични ситуации и така симулаторът ще има неограничен брой сценарии за изпълнение. Това даде възможност практически за пълно клониране на клиничната реалност във виртуална реалност и ще предостави технологичен и педагогичен скок в качеството на преподаване, както и уникални възможности за отлична практическа подготовка на студентите по дентална медицина.

Предимството на симулатора е създаването на усещане за истинска реалност. И не на последно място – даването на оценка. Този симулатор позволява да бъде затворен целият комплекс на съвременното обучение – виртуална реалност, фантомна работа и клинична работа с много практически упражнения с пациенти. Във Факултета по дентална медицина в Пловдив се поставя ново начало за вграждане на технологиите във висшето образование, като се усъвършенства електронното и мобилното учене (e-learning and m-learning) с нов педагогически подход – учене чрез игра и забавление (game-based learning, g-learning) за разгръщане на целия когнитивен потенциал на нашите студенти. Обстойното представяне на предимствата на третата придобивка още веднъж убеди всички присъстващи, че Медицинският университет – Пловдив има най-надеждния ресурс да обучи отлично своите студентите. И този ресурс са най-добрите преподаватели. Тези, които не само ще ги научат да използват най-новите технологии, но и ще ги запалят с личния си пример да вървят по пътя на познанието и усъвършенстването.

В МУ-Пловдив се проведе и IV-ият национален ендодонтски форум, организиран от ФДМ,  Българския зъболекарски съюз и фирма „Патриция“ и продължи с официално откриване на обучителен 3D виртуален симулационен център, нов 3D лъчево-конусен компютърен томограф и имплантологичен  център.

В двудневния форум взеха активно участие над 150 стажанти и български и чуждестранни студенти от ФДМ, над 60 преподаватели от Факултета и 160 лекари по дентална медицина от цялата страна. Богатата програма с гост лектори от Турция, Белгия, Испания, Израел и с лектори от България беше в сферата на съвременната ендодонтската микрохирургия –  нови концепции, материали, индикации и приложения. След всяка лекция имаше дискусионен панел с видеозапис на проведени лечения  и последваща интерактивна дискусия с участниците.

По време на форума се правиха орални презентации, практически демонстрации и  курсове, в който участниците прилагаха различни терапевтични методи и постерна секция. Студентите участваха активно като съавтори на оралните презентации и в постерното представяне.

В центъра на IV-ия национален ендодонтски форум беше поставена грижата към пациента и стремежът към професионално обогатяване и израстване на участниците в него.