Силно представяне на „Я знаток русского языка“ превръща в първокурсник

sgrada_rektorat

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира  Национално състезание по руски език  за зрелостници „Я знаток русского языка“. Надпреварата е на 27 февруари от 11:00 часа в 9-та аудитория на Ректората

 Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в специалностите Руска филология и Български и руски език, съобщиха от Пловдивския университет. Оценяването ще става по точкова система. Резултатите се приравняват към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения – наградени.

 Състезанието е в рамките на 2 астрономически часа. Формата е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. На специализирания сайт на Катедрата по руска филология в Пловдивския университет е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

 Участието е безплатно, а желаещите да се включат трябва да попълнят форма за регистрация, която ще открият на адрес: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/registracia-za-a-znatok-russkogo-azyka-.

 На 22 февруари 2016 година ще бъде публикуван списъкът на регистриралите се за участие към посочената дата. Крайният срок за регистрация е 25 февруари.

 Повече информация можете да намерите на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.net/bg/actualno/-/blogs/zapocva-registraciata-za-nacionalnoto-s-stezanie-po-ruski-ezik-%E2%80%9Ea-znatok-russkogo-azyk-1