Само единични бройки в Пловдивския университет

ПУ Паисий Хилендарски - 02

Има незаети места в програмите без такса за целия период

98,62% от общия акредитиран план, или 3010 първокурсници по държавна поръчка, сочат данните за Пловдивския университет след второто класиране. В платена форма са записани 759 нови студенти, информира  проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор.

Допълнителен прием за единични свободни места в 7 направления обявиха от образователната институция на „Цар Асен” 24. „Философия”, „Религия и теология”, „Политически науки”, „Химически науки”, „Биологически науки”, „Математика” и „Машинно инженерство” с анаправленията. Незаети места има и в някои от бакалавърските програми, по които приетите ще се обучават с държавна субсидия, без такси за целия период на следване, приложимо от академичната 2020/2021 година за новоприети студенти в държавна поръчка, посочват от Пловдивския университет.

Свободните места и условията за прием за тях са публикувани на сайта на висшето училище: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2020/dopulnitelen%20priem/Obyava_dopalnitelen%20priem%20.pdf

 

Кандидатите за актьори ще държат приемен изпит през септември. Тогава в три конкурсни кръга, в три последователни дни, ще станат ясни новоприетите в „Актьорство за драматичен театър“. Изпитните дати са 7, 8 и 9 септември. Ден след обявяване на резултатите от изпита ще бъде извадено и класирането.