Ректорско кресло за професор биолог

Проф Румен Младенов

С нов ректор е Пловдивският университет. Биологът проф. д-р Румен Младенов сяда в ректорското кресло. Той  получи 84% – 250 гласа „За”, от вота на гласувалите 297 делегати. 22 бяха „Против“, а 25 бюлетините -„бели” (непопълнени). На 1 юни проф. Младенов официално встъпва в длъжност. Неговата кандидатура се оказа единствената, като бе подкрепена от почти всички факултети.

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научноизследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност, като ще се опита надгради постигнатото чрез използване на разширена екипност за баланс, за да има  устойчиво развитие във възходяща посока.

С 268 гласа проф. д-р Асен Рахнев бе преизбран за председател на Общото събрание. За зам.-председател делегатите избраха проф. д-р Венцислав Стоянов с 283 гласа, а за председател на Контролния съвет с 299 гласа бе преизбран проф. д-р Велизар Гочев. Тайно гласуване определени кои ще са 44-мата членове на Академичния съвет на ПУ.

Със званието „Почетен ректор“ на Пловдивския университет бе удостоен досегашният ректор – проф. д-р Запрян Козлуджов. Той  влезе и в Академичния съвет. Предложението за почетното звание дойде от проф. Рахнев, който му връчи и почетен знак за висок принос в издигане на престижа на висшето училище. Проф. Козлуджов бе ректор в продължение на 2 мандата, а преди това зам.-ректор в три последователни. Той е и най-дългогодишният член на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

За тези 8 години висшето училище разви уникална за българските условия инфраструктура. По време на двата ми мандата бяха привлечени 8,7 млн. лева извънбюджетни средства и 3,5 млн. лева целево финансиране за материално-техническата база, каза досегашният ректор. За изминалите два мандата планът за прием за държавна поръчка в ОКС „Бакалавър” се изпълнява почти на 100%. Забелязва се устойчива тенденция за запазване на позициите ни на образователния пазар независимо от демографския срив, подчерта ректорът. Постигнатата висока финансова стабилност позволява решаването на приоретитетни задачи, които са от значение за развитието на университета в следващия период, стана ясно още от неговите думи.

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Професор в направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. Ръководител е на катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ в Биологически факултет на ПУ и на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив.

Зад гърба си проф. Младенов има и богат административен опит – 4 години е ръководител на катедра, 4 години е заместник-декан, 8 години е бил декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 16 години е член на Академичния съвет на университета.