Проф. Славик Табаков – от славната фамилна история до медицинската физика

prof_S.Tabakov and Dr. V.Tabakova with Encyclopedia MedPhysics

Проф. Славик Табаков е директор на три магистърски програми към Кралския колеж  в Лондон, консултант по медицинска физика  към Университетската  болница на Кралския колеж.

Пътят на създателя на концепцията за електронно образование по медицинска физика започва от Пловдив.  Съвместяването на медицинската физика и инженерство е естествено. Приносът е на д-р Теофил Груев – дядо на големия учен. А д-р Теофил Груев е братовчед на Христо Г. Данов. Дипломите по фармация, медицина и естествени науки откриват възможност за реализация на младия българин 1907 – 1912 г. Знанията му впечатляват швейцарските специалисти и те му предлагат да остане на работа в Женева, но той се завръща в Пловдив. Участва в Балканската война, като младият офицер в полевите болници на фронта е награден с два медала за храброст.

Д-р Груев извършва първото кръвопреливане в Пловдив и закупува първия рентгеноскопичен апарат в България. Първите медицински описания на българските извори с минерални води също са негови. Председател е на Лекарския съюз в Пловдив и няколко пъти председателства Националния конгрес по медицина. След 1944 г. продължава обществената си дейност, като издейства от тогавашната Дирекция на народното здраве в София (изпълняваща функциите на Министерство), вторият Медицински факултет в България да се основе в Пловдив. Д-р Груев лично кани много от новите професори в Медицинския факултет в Пловдив и първият академичен съвет на бъдещия Медицински университет се провежда в дома му. На това събрание пословичният със скромността си д-р Груев отклонява предложението да бъде първи декан.

Д-р Груев е не само един от най-добрите наши лекари по това време (наричат го „професора на Южна България”), но и активен общественик, либералдемократ, масон и антифашист. Той е човекът, който уведомява владиката Кирил, негов приятел и пациент, за подготвяната депортация на евреите. Действията на Кирил през същата тази нощ алармират царя и спират депортацията на българските евреи.

Като дете Славик Табаков обичал да стои в кабинета на дядо си и да разглежда с интерес микроскопа и барометъра.

 Даде ми една стара рентгенова тръба (вкъщи имахме доста части от неговия рентгенов апарат – първия скопичен апарат в България), разкрива днес професорът. Подарената от дядо му стара рентгенова тръба става един от любимите му предмети и по-късно определя професията му.

Славик Табаков е роден в Пловдив и завършва медицинска и ядрена електроника в Технически университет (ВМЕИ) през 1978. Започва кариерата си във ВМИ – Пловдив. За проф. Табаков родовите традиции са много важни – и като отговорност пред обществото, и като уважение към семейството. Уважението ми не е само към миналото, но и към настоящето – голяма част от това, което съм постигнал, го дължа на семейството си. Съпругата ми – д-р Ася Табакова, винаги е подкрепяла и е била част от проектите, които съм разработвал, споделя проф. Табаков. Във ВМИ – Пловдив, той инсталира първия компютърен томограф в града, а през 1984 – първия цифров рентгенов апарат в България. Заедно с д-р К. Велкова правят първата дигитална субтракционна ангиография в страната.

Аз първо се развих като учен тук, а след това в чужбина. Имах чудесни преподаватели и в училището, и в университета, на които съм много благодарен. Мисля, че въпросът не е толкова до България и чужбина, а до колектива, където един човек ще попадне. Голяма част от съвременната наука е базирана на сътрудничество. В Медицинския университет – Пловдив, през 80-те имах щастието да работя в много добър колектив – както от Ктедрата по рентгенология, така и от други катедри. По същия начин имах подкрепа от колегите си в Кралския колеж в Лондон, добавя проф. Табаков.

Инж. Табаков преминава специализации по медицинска физика, компютърна томография и цифрови рентгенови апарати в САЩ, Германия и Франция. През 1989 основава първата лаборатория за цифрови медицински образи в страната и заедно с проф. И. Делов, д-р С. Цветкова и инж. А. Личев разработват методи за оценка на минералното съдържание на костите, а с д-р А. Недева – методи за ултразвукови измервания. През 1988 защитава в София кандидатска дисертация по компютърна томография (КТ Денситометрия). Две години по-късно се хабилитира към ВМИ – Пловдив. През 1991 е поканен за главен медицински физик към Университетската болница на Кралския колеж в Лондон, където повторно се хабилитира.

През 1994 проф. Табаков организира първата в света Международна конференция за образованието по медицинска физика. В резултат на конференцията се провеждат множество учебни (магистърски) курсове по медицинска физика в Източна Европа. През 1995 разработва и ръководи европейски проект за изграждането към ВМИ – Пловдив на първия Международен център за образование по медицинска физика и магистърски курс по медицинска физика (в момента към Пловдивски университет). Много колеги от ВМИ – Пловдив, ТУ – Пловдив и ПУ вземат участие в този проект и подготвят учебници (на английски език), които по-късно се ползват и в други страни.

Проф. Табаков е бил председател на Комитетите по образование на IOMP и IUPESM (Международния Съюз на физическите и инженерни науки в медицината). От 2000 до 2012 организира 4 международни конференции и над 30 международни семинара по въпросите на образованието по медицинска физика. През 2012 е избран за президент на Международната организация по медицинска физика. Сред международните признания се нареждат – съветник за формирането на образователни курсове по медицинска физика в 15 страни, експерт на Международната комисия по атомна енергия (IAEA, Vienna), екзаминатор на университетите на Малта и на Триест, координационен директор на Международния колеж по медицинска физика към Международния център по теоретическа физика в Италия (UNESCO/IAEA).

Научните и научно-практическите постижения на проф. Табаков в областта на медицинската физика са признати в световен мащаб. Той е водещ автор на концепцията за електронното образование по медицинска физика; първите образователни бази данни с изображения; първите електронни книги; първата енциклопедия по медицинска физика; първия международен терминологичен речник по медицинска физика (на 29 езика), за което е награден с медала Харолд Джонс за изключителни приноси в обучението по медицинска физика и ръководна роля в международното образование.

Навсякъде вниманието към науката е намалено. Хората като че ли забравят, че всичко, което е в основата на съвременния живот, идва от науката – от електричеството и различните двигатели, до телевизията и компютъра. Във всяка минута от нашия живот ние използваме това, което хиляди учени са създали. Този принос на науката е един непрестанен процес и не се знае кога ще влезе в действие – е оценката на съвременната наука и отношението към нея от проф. Табаков. Той казва, че се прекланя пред България и Европа, на които дължи изключително много.

Където и да съм бил, съм намирал начини да говоря за историята на България и нейните приноси към европейската цивилизация. Дори когато бях избран за президент на Международната организация по медицинска физика, взимайки над 80% от гласовете на колеги от целия свят, възприех това като едно признание не само на моите приноси, но и на моето семейство, род, страна и сътрудници, заявява големият учен.

Проф. Табаков е награждаван с ордените на Дружествата по медицинска физика на България, Тайланд и Литва, с Почетния знак на Медицинския университет – Пловдив. Почетен член е на Британския институт за физика и инженерство в медицината; на Международната организация по медицинска физика; на Британската академия за висше образование.

Постиженията на проф. Славик Табаков в научната и научно-практическата сфера са ключови за професията медицински физик в световен мащаб.