Президентски знак за 75 на Медицинския университет

51152101-3135-4CE2-9E1A-00520F1FB36E

Медицинският университет продължава да изгражда модерна инфраструктура и да обновява материалната си база. Но най-важното е академичният дух – непрекъснатият стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстният копнеж към знанието, истината и мъдростта. Този дух е немислим без нашите студенти, категоризира  проф. д-р Мариана Мурджева, ректор на МУ- Пловдив.

Почетен знак на Президента на Република България става част от отличията на медицинската академична институция. Призът е по случай 75-годишнината от създаването на Медицинския университет в Пловдив и е за значим принос към обучението на поколения лекари, стоматолози, фармацевти, както и за формиране на стандартите за провеждане на висококачествено висше образование и квалификация на медицинските специалисти в Република България. 

pocheten_znak_prezident2

2020 бележи 75 години от въвеждането на обучението по медицина в Медицинския факултет и 50 години от създаването на Факултета по дентална медицина.

IMG_20201030_184153

Отличието от името на Президента на Република България – Румен Радев,  бе връчено на проф. д-р Мариана Мурджева от Пламен Узунов, секретар на Президента по правни въпроси и антикорупция. 

Ако за историята 75 или 50 години са само миг, за един университет тези десетилетия са дълго време на упорито изграждане, непрекъснато развитие и утвърждаване. КОВИД-19 ни постави в невъзможност да отбележим юбилеите присъствено – с нашите преподаватели, студенти, колеги и партньори, каза в словото си пред Академичния съвет проф. Мурджева. Тя е убедена, че  МУ-Пловдив се е утвърдил като авторитетна образователна и научна организация, а Медицинският факултет и Факултетът по дентална медицина са водещите му структури със значима позиция в националното обучение на медици и на дентални медици.

Днес в Медицинския университет се обучават повече от 6200 студенти от 56 страни. Образованието се осъществява в 4 факултета – по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, в Медицинския колеж и в Департамента за езиково и специализирано обучение, в 10 бакалавърски специалности и 5 магистърски програми. МУ – Пловдив има стотици специализанти, както и докторанти в 68 докторски програми.

Тези десетилетия са извървян съзидателен път към истинската наука и проява на духовен академизъм за развитието на образователния и научния потенциал, за укрепване на индивидуалното и общественото здраве, каза още ректорът на Медицинския университет. 

На връчването на Почетния знак в залата присъстваха   проф. д-р Ани Белчева, зам.-ректор по учебни дейности;   проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор по научна дейност;  проф. д-р Диляна Вичева, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност;   проф. д-р Иван Иванов, зам.-ректор по управление на качеството;   проф. д-р Анастас Баталов, зам.-ректор по учебно-болничната координация;   доц. д-р Веселина Кондева – декан на Факултета по дентална медицина;   проф. Пламен Загорчев, декан на Фармацевтичния факултет;   доц. д-р Мария Божкова, директор на Медицинския колеж;  доц. д-р Димитър Мирчев, директор на Департамента за езиково и специализирано обучение, и  инж. Васил Динков, – помощник-ректор.